Tijdens de jaarwisseling 2006/2007 vielen
meer vuurwerkslachtoffers dan het jaar daarvoor. Uit onderzoek
blijkt dat dit niet te wijten is aan het toestaan van nieuw
vuurwerk, zoals cakeboxen en ratelbanden. Dit schrijft minister
Cramer (VROM) in een brief aan de Tweede Kamer

Volgens deskundigen komt het forse aandeel
van vuurpijlen in de toename van het lestel door een combinatie van
harde wind, te weinig gebruik van geschikte hulpmiddelen voor het
afsteken en de afmetingen van de pijlen.

Een andere oorzaak was dat er meer
baldadig gedrag en vandalisme met illegaal (knal)vuurwerk was.
Vooral het gooien van illegaal vuurwerk naar omstanders en
passanten zorgde voor meer slachtoffers. Illegaal vuurwerk is ook
gevaarlijker omdat het steeds meer kruit bevat.

Het onderzoek is uitgevoerd door de
Stichting consument en veiligheid, branchepartijen, de Raad
Nederlandse Detailhandel, Vereniging Nederlandse Gemeenten, de
VROM-Inspectie, het openbaar ministerie, politie en
vuurwerkdeskundigen.

Voorstellen

De partijen noemen verschillende
oplossingen die zij op korte termijn uitwerken.

Zo komt in de regelgeving te staan dat de
aanbieder van vuurwerk geschikte hulpmiddelen voor het afsteken
beschikbaar stelt aan consumenten. Ook moet er meer onderzoek komen
naar de vluchtstabiliteit van vuurpijlen.

Verder verwacht Cramer van de
handhavingspartijen dat zij samenwerken om de opsporing van
illegaal (knal)vuurwerk met hoge prioriteit voort te zetten.

De voorlichtingscampagne moet op het brede
publiek gericht blijven. Cramer stelt geld beschikbaar voor de
campagne voor komende jaarwisseling.

Bron: VROM