Op vrijdag 27 mei worden in Earnewà¢ld de eerste 'stille pramen' te water gelaten. Enkele watersportondernemers hebben afgelopen winter oude en nieuwe pramen voorzien van milieuvriendelijke elektromotoren. Ze worden op verschillende manieren ingezet om de recreant in Nationaal Park De Alde Feanen een plezier te doen. Gedeputeerde Mulder zal samen met vertegenwoordigers van de gemeenten Leeuwarden, Smallingerland, Boarnsterhim en Tytsjerksteradiel de pramen officieel te water laten.

Mulder ontvangt vrijdag tevens het eerste exemplaar van de gids 'De mooiste kanotochten van Fryslà¢n' van uitgeverij Buijten & Schipperheijn. Kanovaarder Rob Nuij heeft 80 routes voor kano- en kayakvaarders in een provinciedekkend netwerk beschreven.

De stille pramen zijn gerealiseerd met financiële steun van het internationale project Mobility and National Parks (www.mopark.net). Mopark is een samenwerkingsverband van acht nationale parken in Noorwegen, Zweden, Denemarken, Duitsland, Schotland, Engeland en Nederland. Doel van het project is om de recreatieve mogelijkheden - voornamelijk op gebied van duurzaam vervoer- te stimuleren, zonder daarbij de natuur te schaden. Provincie Fryslà¢n leidt dit project, dat wordt gefinancierd met behulp van Europees geld uit het 'Interreg IIIB Noordzee Programma'.

bron:Provincie Friesland