De Provincie Noord-Holland wil samen met het Regionaal Economisch Stimulerings-programma Kop & Munt en de Rabobanken het MKB een duwtje in de rug geven bij innovatieve activiteiten en processen omdat met name het kleinschalige bedrijfsleven economisch gezien de ruggengraat is van de Kop van Noord-Holland. Twee fondsen zijn hiervoor ontwikkeld: het Stimuleringsfonds en het Innovatiefonds.

Uit dit fonds kan een maximale bijdrage ad à¢?¬ 5.000 toegekend worden aan een (door)startende ondernemer. Dit dekt nooit het gehele benodigde bedrag, het is hooguit 50% van het totale bedrag dat gemoeid is met de voorbereidende werkzaamheden zoals het opstellen van plannen op het gebied van financiering, marketing, certificering, haalbaarheid en het opzetten van een onderneming. Ook liquiditeitsprognoses, milieueffecten rapportages, milieuadviezen en het maken van prototypes kunnen voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking komen. Er zijn echter twee voorwaarden waaraan voldaan dient te worden: het bedrijf is, of wordt gevestigd in de Kop van Noord-Holland (het gebied waarin het Stimuleringsfonds uitkeert). De ondernemer dient ook een uitgebreide schriftelijke motivatie bij de subsidie-aanvraag te voegen.

Geen financiële bijdrage maar een achtergestelde lening van maximaal à¢?¬ 50.000 is de inzet van het Innovatiefonds voor Midden- en Kleinbedrijf Kop van Noord-Holland. In het fonds zit à¢?¬ 750.000 dat gereserveerd is voor innovatieve ondernemers die niet voldoende financiële armslag hebben om hun ideeën te verwerkelijken. Het vernieuwen van bedrijfsprocessen, productontwikkeling en het aanboren van nieuwe afzetkanalen is namelijk van levensbelang voor de continuïteit van het regionale bedrijfsleven. Behoud en groei van werkgelegenheid zijn ermee gemoeid.
Investeren in innovatie is risicovol. Innovatie betekent uitproberen en vaak ook opnieuw beginnen. Kapitaalverschaffers durven dit risico niet aan. Het is dus moeilijk om voor een innovatief plan een lening te krijgen. Het Innovatiefonds stapt in dit gat en kan de ondernemer op gang helpen zowel met geld als met deskundigheid. Accountantsbureau HLB Schippers beoordeelt als onafhankelijke adviseur het ondernemings- en/of innovatieplan op financieel, juridisch en fiscaal gebied. Ook voor dit fonds geldt dat het bedrijf in de Kop van Noord-Holland gevestigd moet zijn. Tevens mag het bedrijf niet meer dan 250 medewerkers in dienst hebben en zijn er grenzen gesteld aan de jaaromzet en balanstotaal respectievelijk à¢?¬ 20 miljoen en à¢?¬ 10 miljoen. Het innovatieve project dient groeikansen aan het bedrijf te bieden en bij voorkeur een toename van de werkgelegenheid bewerkstelligen.

Innoveren is duur en vaak is de financiële kant niet goed te overzien. Investeren in iets nieuws of het nu een bedrijf, product of bedrijfsproces is, vergt vertrouwen in eigen kunnen, de markt, de omgeving en in de toekomst. In moeilijke economische tijden wordt die stap binnen het midden- en kleinbedrijf niet gemaakt terwijl juist nieuw ondernemerschap en innovatieve ontwikkelingen onontbeerlijk zijn voor een florissante bedrijvigheid in een regio.

bron:Kop&Munt