Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk Werk Rivierenland (STMR) heeft gekozen voor de bewezen plannings- en registratieoplossing BCIP ZorgPlan. Omdat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen andere eisen stellen aan thuiszorgorganisaties zijn de bedrijfsprocessen herontworpen. Het planproces verloopt hiermee efficiënt, informatie is beter uitwisselbaar, er is sprake van hoge productiviteitstijging en de zorgverleners kunnen zich eindelijk concentreren op het verlenen van de zorg.

Het primaire doel van de zorgsector is mensen helpen, toch gaat er veel kostbare tijd verloren aan administratief werk. Uit onderzoek is gebleken dat veel thuiszorgorganisaties in Nederland gebruik maken van een reactief planningssysteem. BCIP ZorgPlan maakt het mogelijk om pro-actief elke zorgbehoefte te plannen en bovendien mobiel te communiceren naar de ambulante medewerkers. Het grootste voordeel: alle gewerkte uren zijn voortaan dagelijks te boeken in plaats van vierwekelijks. Ook is vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. Circa 2000 medewerkers worden nu bij STMR ingepland.
 
Middels Windows Mobile handterminals zijn de verpleegkundigen altijd online en hierdoor zijn ze zijn altijd op de hoogte van de actuele planning. Daarnaast hebben ze direct toegang tot belangrijke informatie over de cliënt, de te volgen protocollen, hun agenda en de urenregistratie. De servicedesk kan direct zien waar welke verpleegkundige is of welke werkzaamheden uitlopen. Door het proces van indicatie, planning en uitvoering optimaal te ondersteunen met ICT technologie kunnen fouten in de procesgang worden geminimaliseerd en dat verhoogt de efficiëntie en productiviteit van de verpleegkundige tot wel 96%!
 
Registratiefouten, foute facturen en corrigerende creditnota’s behoren tot het verleden. ‘De kosten van de implementatie, van deze applicatie, kunnen wij binnen afzienbare tijd terugverdienen,’ aldus Ron Axt, lid van de Raad van Bestuur.