Het Nationaal Fonds Ouderenhulp vindt dat minister De Geus moet stoppen
met de zinloze bezigheidstherapie die hij werkeloze 57-plussers oplegt
door hen wekelijks te laten solliciteren. Slechts anderhalf procent van
de 57-plussers die vorig jaar werkloos werden, slaagden erin een nieuwe
baan te vinden. Daarnaast vindt Ouderenhulp het wetsvoorstel dat
volstrekt ontoelaatbaar dat werkelozen tussen de 50 en 55 vanaf 1 juli
2005 eerst hun spaargeld moeten .opeten.. Dit voorstel is voor advies
naar de Raad van State gezonden. .Deze groep vindt geen werk, je moet
hen niet dubbel straffen,. aldus Jan Romme, directeur van het Nationaal
Fonds Ouderenhulp 

 
Wie ouder is dan 57,5 jaar moet sinds 1 januari 2004 elke week
solliciteren en heeft iedere twee weken op voortgangsgesprek bij het
CWI. .Dit kost hopen geld, werkt absoluut demotiverend en heeft totaal
geen zin. Zelfs CWI bestempeld deze groep als officieel
onbemiddelbaar,.aldus Jan Romme. .Hoewel leeftijdsdiscriminatie in
Nederland niet is toegestaan, gebeurt het op grote schaal. De meeste
sollicitanten krijgen niet eens reactie op hun brieven..   
 
Het voorstel waarmee De Geus deze middag komt, om ouderen vrij te
stellen van sollicitatieplicht als ze vrijwilligerswerk verrichten of
mantelzorg, klinkt volgens Jan Romme goed, maar is in deze vorm met
alle voorwaarden en administratieve rompslomp praktisch
onuitvoerbaar.   
 
Het wetsvoorstel om een vermogenstoets in te voeren tijdens de
beoordeling van het recht op IOAW van mensen tussen de 50 en 55, vindt
Jan Romme volstrekt ontoelaatbaar. .Het is volstrekt duidelijk dat deze
groep heel weinig kansen heeft op de arbeidsmarkt. Dit wetsvoorstel is
pas toelaatbaar als tegelijkertijd de kansen op werkgelegenheid voor
deze groep drastisch worden vergroot.   
 
Volgens Jan Romme  moet bij ondernemers het besef groeien dat
.oud. personeel van groot belang is op de werkvloer.  .De hogere
loonkosten worden ruimschoots terugverdiend door de kennis, ervaring en
efficiëntie van ouderen en hun rol bij het coachen van jong personeel.
Nu zegt nog een kwart van de ondernemers dat ouderen vaker ziek zijn,
wat ik betwijfel en wat wel erg snel als argument wordt gebruikt om
ouderen niet aan te nemen.. Volgens Romme is het een taak van de
overheid om ondernemers bewust te maken van de voordelen die .ouder.
personeel oplevert.  

Bron: NATIONAAL FONDS OUDERENHULP