Fryslà¢n 08-01-2005 - De harde wind heeft in Fryslà¢n voor de nodige
problemen gezorgd. Tot aan het moment van het maken van dit overzicht
was er slechts à©à©n geval bekend met letsel. In Leeuwarden waaide een
inwoonster van Leeuwarden van de fiets en viel. Ze raakte buiten
kennis. Ze is met onbekend letsel opgenomen in het ziekenhuis.

De harde wind heeft in Fryslà¢n voor de nodige problemen gezorgd. Tot
aan het moment van het maken van dit overzicht was er slechts à©à©n geval
bekend met letsel. In Leeuwarden waaide een inwoonster van Leeuwarden
van de fiets en viel. Ze raakte buiten kennis. Ze is met onbekend
letsel opgenomen in het ziekenhuis.
Verder was er wel veel materiële schade. Al op vrijdagavond omstreeks
21.00 uur werd de eerste omgewaaide boom gemeld. Ook afgelopen nacht
werden omgewaaide bomen en afgevallen takken gemeld. In sommige
gevallen veroorzaakte dit schade aan auto's of werd de weg versperd. De
meeste meldingen kwamen zaterdag halverwege de ochtend binnen, zowel
van de waddeneilanden, de kuststrook als het binnenland. Daarbij ging
het voornamelijk om omgevallen bomen, weggewaaide delen van daken,
dakplaten en schuren en rondwaaiende losse voorwerpen.

Bron: Politie Fryslà¢n

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular