De regeling ‘Stimulering aanpassing
huisvesting brede scholen en aanpassing sportaccommodaties’
heeft geleid tot een stroom van aanvragen: 575 verzoeken voor brede
scholen en 346 voor sportaccommodaties.

De regeling kan aan de (verrassend) grote
hoeveelheid aanvragen bij lange na niet voldoen. Door middel van
het beschikbare budget voor brede scholen (36 miljoen euro) kunnen
160 aanvragen worden gehonoreerd. Op basis van het beschikbare
budget voor sportaccommodaties (10 miljoen euro) kunnen 37
aanvragen worden toegewezen. De huidige regeringscoalitie heeft de
behoefte dus aanmerkelijk onderschat en veel te weinig geld
uitgetrokken voor het oplossen van de problemen op het gebied van
de bewegingsarmoede van schooljeugd.

Het agentschap SenterNovem heeft in
oktober 2006 de beoordeling van de subsidieaanvragen in het kader
van de regeling afgerond. Aanvragen die aan het doel van de
regeling voldoen, zijn evenwichtig verdeeld over vier
categorieën van gemeenten om te voorkomen dat bijvoorbeeld
alleen grote steden voor toewijzing in aanmerking zouden komen.
Door cofinanciering zwaar te laten meewegen, heeft de
financiële impuls van de rijksoverheid geleid tot een zo groot
mogelijke investering in de praktijk.

De aanvragen voor brede scholen gaan over
het geschikt maken van het gebouw voor naschoolse opvang,
buurtwerk, peuterspeelzaal en naschoolse activiteiten, waaronder
sport. De aanvragen voor sportaccommodaties betreffen meest
aanpassingen van het gebouw voor buurtwerk, naschoolse opvang en
naschoolse activiteiten. Het betreft aanpassingen aan de kantine,
kleedkamers, het inrichten van een studieruimte, of het aanleggen
van een vloer of kunstgrasveld dat geschikt is voor meerdere
doeleinden.

De toegewezen projecten op het gebied van
sport zorgen samen voor een investering van 74,5 miljoen euro.
Daarvan wordt 10 miljoen euro door VWS gefinancierd en 64,5 miljoen
euro door gemeenten en betrokken partijen.

bron:VWS