Overlastgevende jongeren worden in Brielle aangepakt. De politie Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden, de gemeente Brielle en Reclassering Nederland gaan daarvoor samenwerken. Het project Intensieve Aanpak gaat per 1 oktober 2006 van start. De hinderlijke en overlastgevende jongeren zullen persoonsgericht worden aangepakt.

 

Reclassering Nederland, die de gegevens van de jongeren in kaart brengt, hen op straat opzoekt en bij de jongeren thuis gesprekken voert in bijzijn van de ouders, treedt daarbij op als regisseur. De projectleider van de reclassering krijgt signalen vanuit alle betrokken partijen zoals politie, jongerenwerk en scholen. Om de overdracht van gegevens van betrokken jongeren goed te laten verlopen zal donderdag 28 september 2006 tussen de politie en de gemeente een convenant getekend worden. Wethouder de heer W.M. Kruikemeier van de gemeente Brielle en mevrouw M.P. Keijzer, hoofd wijkpolitie namens politie Rotterdam-Rijnmond district De Eilanden zullen om 15:30 uur in het stadskantoor van Brielle het convenant ondertekenen. Namens Reclassering Nederland zal Frans Griët aanwezig zijn bij de ondertekening.
 
bron:Reclassering Nederland