De burgemeester van Almere heeft op grond van de Gemeentewet een noodbevel uit laten gaan die het houden van straatraces en daaromheen georganiseerde activiteiten op zondag 1 oktober verbiedt. De politie, die op de hoogte was van het voornemen tot het houden van straatraces in het gebied bij Almere Poort, houdt de hele dag toezicht op het gebied waarvan de toegangen voor een groot deel zijn versperd.

In samenwerking met de gemeente Almere, Rijkswaterstaat en het KLPD zijn verschillende maatregelen getroffen om mensen die het gebied vandaag wilden bezoeken, te waarschuwen voor het verbod.De organisator van het evenement zal zelf de nodige activiteiten ontplooien om deelnemers van het verbod op de hoogte te brengen.
 
bron:Gemeente Almere