ARNHEM, 20050310 -- De straatracevereniging Streetlegal Outlaw heeft
aan SBS6 c.q. journalist Stegeman (Noordkaap Producties BV)een laatste
ultimatum gesteld om uiterlijk zondag 20 maart 2005 aan Outlaw mede te
delen of zij bereid is om Outlaw in de gelegenheid te stellen vooraf de
uitzending te mogen bekijken van 3 april 2005, en met Outlaw in gesprek
te komen.

Het bestuur van Outlaw heeft vandaag aan SBS6 alsmede aan Noorkaap
producties BV een laatste mogelijkheid geboden om uiterlijk op 20 maart
2005 voor 12.00 uur vooraf de uitzending te mogen bekijken.

Hoewel het bestuur had besloten om maandag 14 maart 2005 met haar leden
naar Amsterdam te rijden hebben het merendeel alsnog te wens geuit om
SBS6 een laatste mogelijkheid te geven.

Indien SBS6 c.q. Noordkaap BV niet aan het ultimatum van Outlaw
tegemoet komt zullen de leden in een stoet naar Amsterdam rijden,om
alsnog haar grieven te uiten, en de gewraakte opname op te halen.


Eerder persbericht van vereniging streetlegal Outlaw

Vereniging Outlaw doet aangifte tegen verslaggever

Het bestuur van de vereniging streetlegal Outlaw heeft besloten
aangifte te doen bij het openbaar ministerie tegen undercover
verslaggever  Alberto Stegeman, wegens het meedoen aan illegale
straatrace.  

Verslaggever Stegeman  bekende in het SBS6 nieuwsprogramma
"actienieuws", van 4 maart 2005 dat hij willens en wetens heeft
meegedaan aan het racen tijdens een illegale straatrace. Zo stelde de
verslaggever dat hij tegen het verkeer heeft ingereden en uiterst
gevaarlijke manoeuvres heeft uitgehaald om zijn auto op de weg te
houden, buiten dit verklaarde de verslaggever tegenover het programma
daar  zelfs een auto voor gekocht te hebben en deze na het
straatracen weer van de hand te hebben gedaan.

Buiten het zelf meedoen aan de illegale straatrace wekt de verslaggever
de indruk dat Outlaw dergelijke straatraces organiseert door het Logo
van Outlaw in beeld te laten verschijnen en te melden dat er sprake is
van een georganiseerde straatrace.

Het bestuur van Outlaw is verbolgen over het feit dat een journalist
zelf strafbare feiten pleegt met als doel om haar vereniging aan de
schandpaal te nagelen, temeer nu de vereniging hier nog part en deel
aan heeft. Daarnaast vraagt Outlaw altijd netjes een vergunning aan
voor het houden van b.v. een meeting, onlangs heeft het bestuur van de
gemeente Boxmeer een vergunning gekregen voor een meeting, het feit dat
Outlaw illegale races zou organiseren is dan ook belasterend.

Buiten  het doen van aangifte tegen Stegeman zal Outlaw, een
klacht tegen de journalist indienen nu hij heeft meegedaan aan een
illegale straatrace en daarmee willens en wetens een strafbaar feit
heeft gepleegd met het kennelijke doel zijn naam daarmee te promoten,
alsmede dat van zijn nieuwe programma.

Bron: streetracingoutlaw.com