De economische politierechter veroordeelde
zeven verdachten voor het organiseren van illegale bingo in Drempt.
De verdachten hebben, zonder dat zij beschikten over de daarvoor
vereiste vergunning, grote groepen bezoekers bingo laten spelen. De
opbrengsten kwamen ten goede aan twee biljartverenigingen en aan de
eigenaar van de zaal waar de bingo plaatsvond.

De hoofdverdachten heeft de economische
politierechter veroordeeld tot een geldboete van 5.000 euro en drie
maanden gevangenisstraf waarvan twee maanden voorwaardelijk met een
proeftijd van twee jaar. Bij de overige verdachten heeft de
economische politierechter volstaan met het opleggen van een
werkstraf van tachtig uren subsidiair veertig dagen hechtenis. De
biljartvereniging kreeg een onvoorwaardelijke geldboete van 1.000
euro.

Bron: Rechtbank Zutphen