Onder leiding van het Functioneel Parket
heeft de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD)
dinsdagochtend op 6 plaatsen in het zuiden van het land
doorzoekingen verricht in het kader van een strafrechtelijk
onderzoek naar valsheid in geschrifte en oplichting. Er is
administratie van verschillende bedrijven in beslaggenomen. Het
betreft 4 verdachten, allen natuurlijke personen. Er zijn geen
aanhoudingen verricht.

Aanleiding van het onderzoek is een
aangifte van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
van afgelopen week inzake valsheid in geschrift, oplichting van het
UWV en computervredebreuk. De fraude heeft betrekking op misbruik
van de K&V regeling (een subsidieregeling voor
arbeidsgehandicapten). Omvang bedraagt enkele miljoenen
euro's.

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of
er nog meerdere verdachten en/of bedrijven bij de fraude betrokken
zijn. In verband met het onderzoek kunnen geen nadere mededelingen
worden gedaan.

bron:OM