Het Openbaar Ministerie (OM) in Haarlem
doet onderzoek naar de oorzaken van de brand in het cellencomplex
te Schiphol. In dit onderzoek is een aantal personen als verdachte
gehoord. De oud-locatiedirecteur van het cellencomplex is
één van hen. Zijn verhoor heeft eind december 2006
plaatsgevonden.

Het OM is tot vorige week in afwachting
geweest van de uitkomsten van technisch onderzoek.Op korte termijn
zal het OM een vervolgingsbeslissing nemen ten aanzien van alle bij
het onderzoek naar de brand op het cellencomplex betrokken
personen.

Op dit moment zullen geen verdere
mededelingen worden gedaan.

bron:OM