De officier van justitie in Den Haag heeft op basis van de resultaten
van het politieonderzoek naar de dood van Savannah een gerechtelijk
vooronderzoek gevorderd bij de rechter-commissaris. Het onderzoek
spitst zich toe op de rol van de gezinsvoogd.

Dit omdat zij mogelijk heeft nagelaten te handelen daar waar dat wel
had gemoeten om de veiligheid van Savannah te waarborgen. Mogelijk
heeft zij ook (te lang) verzuimd te reageren op signalen die vanuit
verschillende kanten werden gegeven, zoals door buurtbewoners en
diverse (zorg)instellingen.

Dit zou kunnen leiden tot een verdenking van dood door schuld, in de
uitoefening van ambt of beroep of zwaar lichamelijk letsel door schuld,
in de uitoefening van ambt of beroep.

De gezinsvoogd wordt dus nadrukkelijk nà­et verweten opzettelijk te
hebben gehandeld maar wel dat er mogelijk sprake is van verwijtbaar
nalaten om te handelen daar waar dat wel geboden was.

Voorts is hier sprake van niet meer dan een verdenking en een
onderzoek. Daarmee is nog niet beslist over eventuele (verdere)
vervolging.

Aan het vorderen van het gerechtelijk vooronderzoek is een uitgebreid
politieonderzoek voorafgegaan onder leiding van de officier van
justitie. Daarbij lag in eerste instantie de prioriteit bij het
onderzoeken van de rol van de aangehouden verdachten: de moeder van
Savannah, haar partner en een huisvriend.

Gaandeweg het onderzoek ontstond een completer beeld van wat er
allemaal was gebeurd, waarbij ook aanwijzingen waren dat de gezinsvoogd
mogelijk strafrechtelijk verwijtbaar had nagelaten te handelen.

Na zorgvuldige afweging van de informatie uit het strafrechtelijk
onderzoek is dus besloten een gerechtelijk vooronderzoek te vorderen
bij de rechter commissaris.

Er is gekozen voor een gerechtelijk vooronderzoek omdat dat
bijvoorbeeld de mogelijkheid geeft om getuigen door de rechter
commissaris te laten horen, op verzoek van de officier of op verzoek
van de verdediging. Tevens kan de rechter commissaris zonodig andere
onderzoekshandelingen verrichten. Zoals wellicht het benoemen van een
deskundige op het gebied van jeugdzorg.

De gezinsvoogd is niet aangehouden. Zij is inmiddels wel op de hoogte gebracht van het lopende onderzoek.

Op dit moment kan niet meer concrete informatie worden gegeven, gezien
de privacybelangen van de verdachte maar ook gezien het
onderzoeksbelang.

Bron: Openbaar Ministerie