Donderdagmorgen 31 maart 2005 stond de 16-jarige M.D. terecht voor de
meervoudige strafkamer van de rechtbank in verband met een steekpartij,
waarvan zijn vader het slachtoffer is geworden. De vader is na 6 dagen
in het ziekenhuis overleden.

De minderjarige verdachte werd tenlastegelegd: moord danwel doodslag,
danwel een poging daartoe, dan wel zware mishandeling (al dan niet met
voorbedachten rade) met de dood als gevolg.

Ter terechtzitting, die achter gesloten deuren plaatsvond, zijn de
feiten en de resultaten van een persoonlijkheidsonderzoek besproken. De
officier van justitie concludeerde in haar requisitoir dat sprake is
van moord. Zij eiste een straf van 6 maanden jeugddetentie en plaatsing
in een inrichting voor jeugdigen (PIJ-maatregel). De raadsman
concludeerde in zijn verdediging dat geen sprake is van moord dan wel
doodslag dan wel een poging daartoe en dat verdachte daarvan dient te
worden vrijgesproken. Wel achtte hij voldoende bewijs aanwezig voor
zware mishandeling, met de dood tot gevolg. De raadsman heeft echter
een beroep gedaan op psychische overmacht en geconcludeerd dat
verdachte zou moeten worden ontslagen van alle rechtsvervolging.
Subsidiair heeft de raadsman een strafmaatverweer gevoerd.

De meervoudige strafkamer gaat zich over de zaak en de uiteenlopende
standpunten beraden en zal donderdag 14 april 2005 om 13.30 uur in het
openbaar uitspraak doen.

Bron: Rechtbank Zwolle-Lelystad

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular