De strategie nationale veiligheid moet het
kabinet in staat stellen beter te bepalen welke dreigingen er zijn
en hoe daarop moet worden gereageerd. De nieuwe aanpak zal in 2009
volledig zijn ingevoerd. De ministerraad heeft op voorstel van
minister Ter Horst (BZK) ingestemd met de strategie nationale
veiligheid.

Bedreigingen van de nationale veiligheid
veranderen en raken steeds meer met elkaar verweven, zoals
klimaatverandering en mens- en dierziektes. Het antwoord daarop kan
niet langer van één ministerie of organisatie komen,
stelt het kabinet.

Vitale belangen

De nationale veiligheid is in het geding
als vitale belangen zo worden bedreigd, dat er sprake is van
maatschappelijke ontwrichting. Vitale belangen zijn onder meer
territoriale, ecologische of economische veiligheid en sociale en
politieke stabiliteit.

Fasen

Het versterken van de nationale veiligheid
kent verschillende fasen:

-analyseren welke dreigingen op Nederland
afkomen en de risico's beoordelen op kans en effect;

-nagaan of er voldoende capaciteit
(mensen, materieel) is om de dreiging het hoofd te bieden;

-integraal advies geven over de vraag of
en op welke manier de nationale veiligheid moet worden
versterkt.

Bron:BZK