Grootschalig inzetten op de beperking van
CO2-uitstoot, schone energie en energiebesparing levert banen op.
Dat blijkt uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit in
opdracht van Greenpeace Nederland. Alleen
al stevig inzetten op energiebesparing leidt tot een groei van
drie- tot zevenduizend banen per jaar. Vooral de bouw- en
installatiesector zullen profiteren van deze stijgende
werkgelegenheid. Greenpeace roept een nieuw kabinet op na de
formatie met prioriteit te geven aan een snelle overstap naar
schone energie. Dat is nodig voor de beheersing van het
klimaatprobleem en goed voor de werkgelegenheid.

'De Britse econoom Stern toonde recent
aan dat het klimaatprobleem catastrofaal kan worden voor de
wereldeconomie', zegt Joris Thijssen, energiewoordvoerder van Greenpeace.
'Wij draaien het om. We kijken naar de effecten voor de
Nederlandse economie bij de aanpak van dat klimaatprobleem. Die
zijn buiten verwachting, het gaat daarbij om duizenden extra
banen.' Isolatie van woningen, het transport en verwerking van
biomassa en het werk aan windmolens leveren allemaal banen op. Als
daarnaast de CO2-vervuilende industrie zwaarder wordt belast, en
arbeidsintensieve bedrijven minder, zal dat nóg meer werk
opleveren.

Naast de goede vooruitzichten voor de
werkgelegenheid bij een sterke beperking van
broeikasgassenuitstoot, voorspelt het rapport nóg een
gunstige ontwikkeling. Als Nederland zich in de voorhoede nestelt
op het gebied van schone energietechnologie zullen de kansen op
export van die technologie van de Nederlandse industrie toenemen.
Vooral op het gebied van offshore-techniek, logistiek rond biomassa
en efficiency van energiegebruik hebben bedrijven mogelijkheden om
hun expertise en technologische kennis in het buitenland af te
zetten.

Met bestaande schone energietoepassingen
is het mogelijk om in Nederland in 2020 30%, en in 2050 80% minder
CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. Daarbij is de bouw van
nieuwe kolen- en kerncentrales niet nodig. Zonnecellen, offshore
windparken, schone biomassa en slimmer omgaan met energie leveren
dan energie tegen een concurrerende prijs. Eerder dit jaar bewees
Greenpeace dit met haar Energy Revolution Scenario, in samenwerking
met het Duitse Lucht- en Ruimtevaart Instituut DLR. 'De angst dat
snel omschakelen naar schone energie desastreus uitpakt voor de
economie is onterecht. Het nieuwe kabinet kan met een gerust hart
aan de slag,' zegt Joris Thijssen van Greenpeace Nederland.

bron:Stichting greenpeace nederland