‘Als je overlast veroorzaakt, komt dat je duur te staan.’ Onder dat motto gaat de politie in samenwerking met de gemeente de problemen op straat in de binnenstad van Hoorn strenger aanpakken. Er is overlast in het centrum van Hoorn van rondhangende jongeren bij coffeeshops en horecagelegenheden aan de Dubbele Buurt en het Kerkplein. Vooral tijdens de zomermaanden stijgen de meldingen op deze plaatsen. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan duidelijke regels over wat verboden is op straat. De actie richt zic h op bekendmaken van deze regels en vervolgens strikt handhaven. Om jongeren te informeren, zijn de spelregels vermeld op flyers en posters, die gericht worden verspreid. Vervolgens gaat de politie strenger controleren op naleving van de regels.

Surveillances
Tijdens gerichte surveillances in de probleemgebieden deelt de politie de flyers uit. Ondernemers uit de omgeving hangen de posters op en delen ook flyers uit. De politie gaat vervolgens in de probleemgebieden gericht handhaven. Ook het biketeam controleert tijdens de surveillance. Gemeente en politie willen hiermee bereiken dat jongeren hun gedrag aanpassen en de overlast vermindert.
Studenten
Het project is gestart door twee politiestudenten, in het kader van de eindexamenopdracht ‘integrale veiligheid’. De aanpak van de overlast op straat, is met de zomermaanden in aantocht, een passend onderwerp. De studenten hebben een wijkscan gemaakt om een duidelijk beeld te hebben van de problemen en er is een enquête gehouden onder de buurtbewoners voor een nulmeting. Leerlingen van de Rebound/Time Out (speciaal onderwijs) hebben het ontwerp van de flyer en de poster gemaakt. Deze jongeren weten wat er op straat speelt en beheersen de straattaal. Eind augustus wordt het project geëvalueerd. Dan is duidelijk wat de resultaten zijn.
Initiatieven
Hinderlijk rondhangen, gebruik van alcohol op straat, herrie en vernielingen veroorzaken overlast voor de omgeving. Het terugdringen hiervan is prioriteit voor zowel de gemeente als de politie. Er zijn al verschillende initiatieven door de gemeente genomen. Voorbeelden zijn de invoering van ‘het verblijfsverbod Kersenboogerd’, het nieuwe coffeeshopbeleid en de onlangs ingevoerde aanpassing in de APV over het hinderlijk rondhangen. Ook de gerichte aanpak van veelplegers door politie, justitie en reclassering richt zich onder andere op terugdringen van overlast.
bron:Politie Noord Holland Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular