Het kabinet kiest voor een hardere aanpak van
computercriminaliteit. De bestaande wetgeving wordt uitgebreid met
nieuwe strafbepalingen en opsporingsbevoegdheden. Dat blijkt uit een
wetsvoorstel van minister Donner (Justitie).

Het voorstel sluit aan bij het Cybercrime Verdrag, dat de Raad van
Europa, de Verenigde Staten, Canada, Japan, Zuid-Afrika in 2001 hebben
gesloten om computercriminaliteit internationaal aan te pakken.

Straffen
In het wetsvoorstel staan de volgende maatregelen:

 • De straf voor het opzettelijk binnendringen van een computer(systeem) gaat omhoog naar à©à©n jaar gevangenisstraf.
 • Het binnendringen wordt in alle gevallen strafbaar; nu staan daarover nog specifieke voorwaarden in de wet.
 • De gevangenisstraf voor het stelen van informatie bij het
  binnendringen van een computer(systeem), gaat omhoog naar maximaal vier
  jaar.
 • Het opzettelijk verstoren van de toegang tot of het gebruik van
  computersystemen (door het versturen van gegevens, bijvoorbeeld
  virussen), wordt strafbaar met maximaal à©à©n jaar gevangenisstraf.
 • Ernstige vormen van spam (het ongevraagd versturen van grote
  aantallen e-mails) die bedoeld zijn om de communicatiefuncties van een
  systeem te verstoren, worden strafbaar.
 • Het voorbereiden van computermisdrijven wordt strafbaar met een
  gevangenisstraf van à©à©n tot maximaal vier jaar. Het gaat daarbij om de
  verkoop, het vervaardigen of het voorhanden hebben van geschikte
  technische hulpmiddelen waarmee een misdrijf wordt gepleegd. Voor een
  veroordeling moet worden aangetoond dat bewust is gehandeld.

Bevoegdheden
Naast nieuwe en uitgebreidere strafbepalingen komen er ook ruimere
bevoegdheden voor justitie en politie. Het gaat daarbij onder meer om
het opleggen van voorlopige hechtenis bij computerdelicten,
inbeslagname en tappen. Ook kunnen internetproviders in de toekomst met
een zogeheten bevriezingsbevel gedwongen worden bepaalde gegevens
tijdelijk 'beschikbaar te houden' ten behoeve van eventueel
opsporingsonderzoek.

Het wetsvoorstel gaat voor advies naar de Raad van State. De tekst van
het voorstel en het advies worden pas openbaar bij indiening bij de
Tweede Kamer.

Bron: MinAZ