Vanaf vrijdagmiddag 13.48 uur zit Haaksbergen zonder stroom. Ook het mobiel telefoonnet is uitgevallen, de communicatie nagenoeg onmogelijk. De burgemeester heeft vanaf vrijdagmiddag de crisisstaf bijeen.

Meldposten
Er zijn meldposten ingericht in gemeentehuis, politiebureau en in de kerkdorpen, cafà© Dwars in St.Isidorsuhoeve en cafà© Winkelman in Buurse. Mensen die dringend hulp van de overheid nodig hebben kunnen daar terecht. Het gemeentehuis is ook zaterdag de hele dag bezet.

Stroom
Essent repareert vanaf zaterdagmorgen 7.00 uur de gebroken stroomkabels en verwacht de stroomtoevoer om 18.00 uur weer gereed te hebben. Met noodstroomvoorzieningen wordt de stroomtoevoer hier en daar al eerder hersteld.

Informatie
De krantenbezorgers van de Twentsche Courant Tubantia bezorgen zaterdagochtend behalve de krant bij meer dan 3.000 adressen ook een brief met informatie van de burgemeester. Ook rijden geluidswagens rond om de meest essentiële informatie te verspreiden.

Zorg
De noodstroomvoorziening en voedselvoorziening van Wiedenbroek en Saalmerink zijn verzekerd en het crisiscentrum heeft tevens gezorgd voor verbindingen tussen meldposten en huisartsen. Ook wordt zonodig gezorgd voor koeriersdiensten richting patiënten.

Veiligheid
Extra politie-inzet waarborgt de veiligheid en ook de brandweerkazerne is voortdurend vol bezet. Het Regionaal Militair Commando heeft hulp aangeboden en helpt bij de gladheidsbestrijding, geluidswagens en koeriersdiensten. De afgelopen nacht verliep relatief rustig. Tot nu toe blijken geen mensen echt in de knel gekomen te zijn. Daarom geldt prioriteit voor het brengen van noodstroom op dit moment vooral voor de agrarische bedrijven, met name die met kuikens en melkvee en daarna het centrum met de winkels en bedrijven.

Afval
De afvalcontainers die vrijdag niet konden worden ingezameld worden maandag opgehaald.

Storing
Wie met het weer opstarten van apparatuur (cv-ketel, kachel etc) problemen heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de eigen storingsdienst.

bron:Gemeente Haaksbergen