(Persbericht) Het Rabobankkantoor aan de Voorstraat 26 in Klundert is sinds 1 juli 2011 gesloten. Sinds bekendmaking van de sluiting is door Rabobank West-Brabant Noord gezocht naar een goede invulling van het gebouw.

Op 6 juli jongstleden is overeenstemming bereikt over de verkoop van het kantoor. Het kantoor in Klundert wordt in september officieel overgedragen aan Henk Strootman. In overleg kan dit mogelijk eerder zijn.
De locatie wordt meegenomen in de gedeeltelijke herontwikkeling van het winkelgebied in Klundert. In de herstructurering is tevens een uitbreiding voorzien van de huidige C1000, die ook eigendom is van Henk Strootman.
In de koopovereenkomst is afgesproken dat Rabobank West-Brabant Noord een plek krijgt in het pand. Hiervoor zijn inmiddels de nodige aanpassingen gerealiseerd. Vanaf dinsdag 19 juli zijn de geldautomaat, sealbagautomaat en brievenbus weer in gebruik.