(Persbericht) Mr. Sandra Kruijt en drs. Gabor Mooij hebben samen een e-paper geschreven over mantelzorg en personeelsbeleid. Hun belangrijkste conclusie is dat een werkgever structureel moet letten op signalen dat een werknemer moeite heeft met het combineren van arbeid en zorg.

Een op de acht medewerkers van bedrijven en organisaties is een mantelzorger. De werk-privà©balans is een belangrijk knelpunt bij mantelzorg. Veel werkende mantelzorgers voelen zich overbelast. Vaak gaan mensen er van uit dat het zorgen voor een ziek familielid er gewoon bij hoort. Daarmee vergeten ze dat een te grote belasting door de combinatie werk en zorg dan ook normaal kan worden. De mantelzorger kan zich dan steeds vaker ziek melden op het werk. Dit verzuim is voor de werkgever onverklaarbaar als de mantelzorger op zijn werk niet over de zorgtaken praat.

Zorggesprek
Kruijt en Mooij concluderen dat het afstemmen van mantelzorg en werk soepeler verloopt als werkgever en werknemer tijdig een ´zorggesprek‘˜ voeren. Een werkgever voorkomt ziekteverzuim als direct leidinggevenden letten op signalen dat een medewerker moeite heeft met de combinatie van mantelzorg en werk. Door het goed laten aansluiten van werk en mantelzorg voldoet de werkgever aan zijn zorgplicht als goed werkgever. Verder benadrukken Kruijt en Mooij de rol en de eigen verantwoordelijkheid van de (hard werkende) medewerker-mantelzorger.

Links:
U kunt de e-paper gratis lezen en downloaden op www.priorities.nl/public/files/Mantelzorgpaper.pdf of uitgaven.mooij.info/mantelzorgpaper.pdf.

Noten voor de redactie:
Drs. Gabor Mooij is journalist en tekstschrijver sinds 2002. Zijn specialisaties zijn HRM, de sociale zekerheid, pensioenen en financiële producten. Hij heeft zes boeken op het gebied van werk en inkomen op zijn naam staan. Daarnaast schrijft Gabor veel voor vaktijdschriften en websites. Gabor is door Freelancematch.nl op 20 januari 2011 uitgeroepen tot een van de beste tien tekstschrijvers voor ondernemers in Nederland. Informatie over Gabor en zijn werk vindt u op www.mooij.info. Wilt u contact met Gabor over het e-paper dan kunt u hem bereiken via 0172-243875 of via www.mooij.info/contact.html.

Mr. Sandra Kruijt begon haar loopbaan als advocaat en werd later (corporate) HRM-manager. Sinds 2001 werkt zij als zelfstandig HRM-consultant, professional organizer en work life balance specialist. Hiervoor ontwikkelde zij in een tweejarig project de internetapplicatie De Balanstool Priorities.nu de berekening van de balans in het werk en de balans tussen werk en privà©. Zij geeft workshops over balans werk en privà©, licenseert de Balanstool Priorities.nu en adviseert bedrijven en professionals met haar bedrijf Priorities Professional Organizing (www.priorities.nl). Voor meer informatie over de e-paper kunt u Sandra bereiken via 010-5216211 / 06-29377289 of via [email protected]