Eà©n op de drie Nederlandse studenten heeft zijn eisen aan een stageplaats naar beneden bij moeten stellen om aan een stage te komen. Dat blijkt uit de Landelijke Stage Enquàªte 2009 van Stagemotor.nl, een online vacaturebank voor stageplaatsen.

De bereidheid van studenten om genoegen te nemen met een stageplek die niet aan hun eisen voldoet, is te verklaren door het afgenomen aanbod. Er zijn minder stageplaatsen beschikbaar, waardoor studenten al snel blij zijn een stageplek te kunnen vinden. Vooral studenten van het mbo en hbo nemen stageplaatsen aan die eigenlijk niet aan hun eisen voldoen. Wo‘˜ers doen dit vrijwel nooit.

'Je komt om iets te leren'
De belangrijkste eis van studenten aan een stage is dat de werkzaamheden leuk en leerzaam zijn. Jan-Willem Kruithof van Stagemotor.nl: à¢â‚¬Å“Dat is ook het belangrijkste van een stageperiode, je komt tenslotte om iets te leren. Ik hoop dat studenten wel leerzame werkzaamheden blijven eisen, anders heeft een stage niet veel nut. Ik zou het ook opmerkelijk vinden als scholen zulke stages goedkeuren.à¢â‚¬

Verschillende eisen
Het verschil tussen studenten van verschillende niveaus is opvallend. Mbo‘˜ers vinden een stagevergoeding belangrijk, terwijl hbo‘˜ers vooral een goede werksfeer willen. Studenten van het Wo zijn via hun stage vooral op zoek naar carrià¨remogelijkheden.

Landelijke Stage Enquàªte
De Landelijke Stage Enquàªte werd van oktober tot en met november 2009 gehouden door Stagemotor.nl. Aan het onderzoek deden 673 studenten en 127 werkgevers mee. Meer resultaten van het onderzoek zijn te vinden op http://www.stagemotor.nl/stage-enquete.

---Einde persbericht---

Noot voor de redactie:
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jan-Willem Kruithof:
T: 010-2184103
M: 0624505013
E: [email protected]

Voor meer informatie en statistieken kunt u terecht op www.stagemotor.nl/stage-enquete.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular