Het aantal studenten met een bijbaan in het onderwijs stijgt sterk. Detacheringsbureau Bà¨tawijs uit Delft ziet een omzetgroei van meer van 60% ten opzichte van 2008. Veel studenten gaan hierbij als Persoonlijk Assistent van de Leraar (PAL) aan de slag. Deze groei wordt gestimuleerd door de PAL-stimuleringsbijdrage die het ministerie van OCW dit jaar in het leven heeft geroepen. à¢â‚¬à…“Naast deze financiële stimulans zijn positieve ervaringen met PALs een belangrijke reden voor scholen om meer gebruik te maken van studenten, aldus Lotte bij de Leij, projectleider PAL bij Bà¨tawijs.

Eind 2007 introduceerde de Nationale Denktank het concept PAL als middel om de werkdruk voor docenten te verlagen en om een grotere groep potentiële leraren kennis te laten maken met het onderwijs. PALs zijn veelal studenten die op middelbare scholen werkzaam zijn in allerlei verschillende functies zoals reken- of taalondersteuning en practicabegeleiding. Vanuit de universiteit neemt een PAL actuele kennis op zijn of haar vakgebied mee. Hiermee kan het onderwijsprogramma aantrekkelijker worden gemaakt en de aansluiting met vervolgopleidingen verbeterd. Daarnaast kan een PAL assisteren bij Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) van leerlingen die zo ook al informatie krijgen over hun toekomstige studentenleven.

Het ministerie van OCW biedt middelbare scholen sinds januari 2009 een stimuleringsbijdrage van à¢à¢â‚¬Å¡¬5.000,- per PAL-aanstelling. Een PAL-aanstelling heeft een omvang van 0,3 Fte en kan door meerdere personen worden ingevuld. Met de bijdrage kunnen scholen onder andere de kosten voor het inwerken en begeleiden van hun PALs financieren. De bijdrage verlaagt de drempel om ervaring op te doen met een PAL waardoor Bà¨tawijs de vraag ziet toenemen. Lotte bij de Leij: à¢â‚¬à…“Als een school de eerste PAL eenmaal in huis heeft, zien wij vaak snel een tweede aanvraag verschijnen!

Ook bij studenten begint de term PAL een begrip te worden. Steeds meer studenten tonen interesse in deze bijbaan als PAL, die vaak een zinnige bijbaan genoemd wordt. Een enquete onder PAL-studenten toont dat het hen niet alleen om de bijverdienste te doen is. Volgens Lotte bij de Leij zijn persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke betrokkenheid voor studenten de belangrijkste redenen om bij Bà¨tawijs voor een functie als PAL te solliciteren!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bà¨tawijs, (www.betawijs.nl):

Lotte bij de Leij, projectleider PAL
06-42922121
[email protected]

Bram Masselink, partner
06-1923 2562
[email protected]