Studenten en young professionals kiezen voor een vast salaris. Dit blijkt uit onderzoek onder de bezoekers van Kiesjewerkgever.nl.

De bezoekers van de website kregen diverse stellingen met betrekking tot het salaris voorgeschoteld. De voorkeur blijkt te liggen bij een vast salaris, een salaris dat deels vastgesteld is aan te behalen resultaten is minder populair.

Opvallend is dat de vrouwelijke respondenten het meest neigen naar een vast salaris. Mannen daarentegen zitten precies in het midden. Het is hen om het even of ze een vast salaris krijgen of dat ze worden beloond aan de hand van hun prestaties.

Ook is er een groot verschil zichtbaar tussen de bezoekers met een economische opleiding en haar collega‘˜s met een andere achtergrond. Zo blijkt dat de economisch opgeleide studenten en young professionals in vergelijking met de rest veel sneller voor een prestatiegebonden salaris kiezen. Daarnaast neigen studenten en young professionals met een landbouwachtergrond veruit het sterkst naar een vast salaris.

Uit eerder onderzoek in 2008 van Kiejewerkgever.nl bleek dat de studenten en young professionals destijds nog de voorkeur hadden voor een prestatiegericht salaris. Het vervolgonderzoek stelt vast dat er nu duidelijk een verschuiving is naar het zekere van een vast salaris. Heeft de crisis en de negatieve geluiden over bonusstructuren het Nederlands talent op andere gedachtes gebracht?

In totaal deden 5.000 bezoekers van de website kiesjewerkgever.nl mee aan het onderzoek waarvan 2.300 vrouwen en 2.700 mannen.