De muziekstudenten van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU) spannen een kort geding aan tegen hun instelling. Zij zien bijna de helft van hun docenten vertrekken, krijgen niet de lessen die hen beloofd waren en Engelstalige studenten krijgen plotseling onderwijs in het Nederlands. Samen met de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) trekken zij aan de noodrem.

 

Oorzaak van de meeste problemen is de bezuiniging die het CvB noodzakelijk acht. Een belangrijk onderdeel hiervan is het wegbezuinigen van oude medewerkers. Elke docent van boven de 56 is een afvloeiingsregeling aangeboden. Het gevolg hiervan is dat maarliefst 20 van de 47 fte binnen nu en à©à©n december verdwijnt. Voor vervangende docenten is (nog steeds) niet gezorgd. Bij de Beiaardschool in Amersfoort, onderdeel van de faculteit, is per 1 december 2005 zelfs geen enkele docent meer over.

Door de bezuiniging is het aantal lesuren sterk teruggebracht en zijn diverse docenten die op de roosters staan inmiddels vertrokken, met lesuitval als gevolg. Voor de aanpassingen aan het curriculum is geen instemming verleend door de medezeggenschapsraden. Zij zijn zelfs niet van te voren op de hoogte gebracht.

Ruim à©à©nderde van de studenten is afkomstig uit het buitenland en spreekt geen Nederlands. De theorielessen die zij volgden waren tot dit jaar dan ook altijd Engelstalig. Na de zomer kregen zij echter te horen dat haast al het theorieonderwijs voortaan in het Nederlands wordt gegeven. De buitenlandse studenten zitten er voor spek en bonen bij. Ook dit besluit is genomen achter de rug van de medezeggenschapsraad om.

Bovenop de genoemde problemen geeft de HKU structureel ruim de helft van het budget uit aan overhead. Dit is meer dan tweemaal de gemiddelde uitgaven voor bureaucratie van hogescholen. Het is duidelijk dat dit ten koste gaat van het onderwijs. LSVb-voorzitter Jonathan Mijs: "Het is verbijsterend om te zien hoe een hogeschool haar studenten in de kou laat staan. In plaats van de bureaucratie aan te pakken wordt het docentenkorps uitgekleed! Deze situatie geeft precies aan waarom je als overheid altijd middelen tot je beschikking moet houden om in te grijpen".

De LSVb heeft haar advocaat mr E.J. de Groot de opdracht gegeven om namens de studenten een kort geding aan te spannen. Dit kort geding zal dienen op 22 november om 15.00 uur bij de Utrechtse rechtbank. De Groot schat de kansen goed in: "Je vraagt je af waar een Raad van Toezicht nog voor dient als zij bij dit soort wantoestanden niet ingrijpt. Ik verwacht dat een rechter gewoon de wet volgt en de studenten geeft waar zij recht op hebben en dat is het beloofde onderwijs". De HKU studenten hebben reeds een actiecomità© opgericht en ook namens alle docenten van de opleiding een brief gestuurd naar staatssecretaris van onderwijs Mark Rutte. Er is nog geen reactie vernomen.

bron:LSVB