Studenten van verschillende vestigingen van Hogeschool INHOLLAND gaan een weeshuis opzetten voor de tsunami-slachtoffers op Atjeh. Het weeshuis moet de opvang gaan verzorgen voor kinderen die hun familie tijdens de ramp hebben verloren of niet terecht kunnen in pleeggezinnen. Aanstaande zondag vertrekt Leon Burger, voorzitter van Stichting Weeshuis Atjeh, samen met oud-INHOLLAND studente Bianca Smolders, voor een maand naar Indonesië om een samenwerkingsverband te sluiten met lokaal bekende ontwikkelingswerkers.  

Stichting Weeshuis Atjeh is het afstudeerproject van Leon Burger voor zijn studie Technische Bedrijfskunde aan Hogeschool INHOLLAND Alkmaar. Hij werkt in de stichting samen met Laia Reedijk (studente Accountancy, INHOLLAND Amsterdam/Diemen) en Bianca Smolders (afgestudeerde Pedagogiek, INHOLLAND Amsterdam/Diemen). Samen met Jan Verhaar, docent bij INHOLLAND Haarlem en Burgers afstudeerbegeleider, is een professioneel plan ontwikkeld dat uitgaat van een gefaseerde opzet van het weeshuis. Burger wil nadrukkelijk samenwerken met de lokale bevolking bij het opzetten en bouwen van het weeshuis, zodat kinderen sneller een thuisgevoel kunnen krijgen. Hij zal op Atjeh een stuk land kopen, op zoek gaan naar lokale aannemers en arbeiders en voor de nodige vergunningen zorgen. Het is op de lange termijn de bedoeling dat het weeshuis volledig geleid wordt door de lokale bevolking. 
 
Stichting Weeshuis Atjeh, dat Burger, Reedijk en Smolders speciaal hiervoor hebben opgericht, krijgt nog geen financiële steun van Giro 555. Unicef, à©à©n van de samenwerkende hulporganisaties, wil weeskinderen opvangen in pleeggezinnen. Dat is vaak familie. Veel kinderen dreigen buiten de boot te vallen, omdat ze geen familie meer hebben of omdat pleeggezinnen een extra kind financieel niet aan kunnen. Voor hen wil Stichting Weeshuis Atjeh een kleinschalige veilige opvang en scholing verzorgen, naast onderdak, voedsel, verzorging en voldoende aandacht voor de kinderen. Stichting Weeshuis Atjeh maakt gebruik van kennis en advies van haar Comità© van Aanbeveling. De leden van het Comità© hebben jarenlange ervaring in ontwikkelingshulp. Via de nieuwspagina van www.weeshuisatjeh.nl worden mensen op de hoogte gehouden van de vorderingen van dit project.  Bijdragen kunnen gestort worden op gironummer 4201744 t.n.v. Stichting Weeshuis Atjeh, Hoofddorp. 
 
Leon Burger heeft eerder ervaring opgedaan met de gewoontes en gebruiken van de Indonesische cultuur en ontwikkelingshulp via het Community Outreach Program, een samenwerkingsverband tussen Hogeschool INHOLLAND en de Petra Universiteit van Surabaya, Indonesië. Tijdens het COP dat bestond uit kortdurende ontwikkelingsprojecten, heeft hij bij de lokale bevolking in huis gewoond, hulp verleend aan een weeshuis en een waterleiding aangelegd. Volgens de planning zal hij rond 24 mei terugkomen naar Nederland om het plan af te ronden en fondsen te werven.  
 
bron:Hogeschool Inholland