Studenten optimistisch over kansen arbeidsmarkt

Ondanks de slechte situatie op de arbeidsmarkt zijn studenten nog altijd overwegend positief over hun kansen om een baan te vinden na hun studie. Dit blijkt uit het Nationale Bijbanen Onderzoek 2010 dat is uitgevoerd door Zoekbijbaan.nl.

Studenten blijven positief
In het onderzoek van Zoekbijbaan.nl werd de respondenten gevraagd hun kansen op de arbeidsmarkt in te schatten als zij komend jaar hun diploma zouden behalen. Uit de antwoorden blijkt dat studenten en scholieren zich niet laten beïnvloeden door de aanhoudende negatieve economische berichtgeving. Net als in september 2009 schat 72% van de studenten en scholieren zijn kansen op de arbeidsmarkt redelijk tot goed in. 16% ziet de situatie minder rooskleurig in en denkt slechts een matige kans te hebben. Slechts 5% denkt een ronduit slechte kans te maken op de arbeidsmarkt.

Studenten negatiever dan scholieren
Opvallend is dat studenten negatiever zijn over hun kansen dan scholieren. Van de studenten is 70% positief, terwijl dit bij de scholieren op 75% ligt. Daarnaast valt op dat studenten die wat ouder zijn dan gemiddeld (26-29 jaar) met 87% aanmerkelijk positiever zijn dan hun jongere studiegenoten.

Realiteitszin
Met 5,9% van de beroepsbevolking werkloos en een jeugdwerkloosheidscijfer van 12,7% (bron: CBS, mei 2010) leert de realiteit dat het voor veel groepen nog altijd lastig is om een baan te vinden. Pieter van Diggele, manager communicatie bij Zoekbijbaan.nl, vreest dan ook een gebrek aan realiteitszin bij studenten. à¢â‚¬Å“Dit optimisme is natuurlijk prachtig, maar het is wel belangrijk dat studenten beseffen dat alleen je diploma in deze tijd niet genoeg is om je te onderscheiden van andere studenten. Dat lukt je alleen door middel van relevante werkervaring, bovengemiddelde vakkennis, extracurriculaire activiteiten en een uitgebreid netwerk!à¢â‚¬

Het Nationale Bijbanenonderzoek
Het Nationale Bijbanenonderzoek wordt elk halfjaar uitgevoerd door Zoekbijbaan.nl, een landelijke vacaturebank voor parttime werk. Aan het onderzoek hebben 685 respondenten meegedaan, waarvan het merendeel jongeren.
Achtergrondinformatie bij het onderzoek is te vinden op: http://www.zoekbijbaan.nl/bijbanenonderzoek.
------------------------------------------
EINDE PERSBERICHT
---------------------------------------

Noot voor de redactie:
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Pieter van Diggele:
T: 010-2184103
E: [email protected]