Studenten met een eigen bedrijf willen het klimaat voor jonge, startende ondernemers in Groningen verbeteren. Daarom slaan ze de handen ineen om barrià¨res waar ze tegenaan lopen, te doorbreken.

Op 15 juni bezochten meer dan tachtig studerende ondernemers een brainstormsessie bij Pentascope in Groningen. Daar werd een eerste aanzet gegeven om het voor studenten, van scholier tot universitair, eenvoudiger te maken een bedrijf te beginnen. Voor veel studenten is het lastig om werk met studie te combineren. Ze willen graag de kennis die ze tijdens hun studie opdoen, gebruiken in hun onderneming, maar hebben tegelijkertijd moeite om werk en opleiding te combineren. Vaak zien docenten een studentbedrijf niet als een verrijking, maar als een sta-in-de-weg voor de studie. Zowel aan de Hanzehogeschool Groningen als de Rijksuniversiteit Groningen hebben veel docenten negatieve vooroordelen over studentondernemers. Sommige studenten verzwijgen daarom zelfs dat ze een bedrijf hebben. De initiatiefnemers hopen dat de ondernemers meer erkenning krijgen voor hun werk en dat er meer flexibiliteit komt binnen het onderwijs voor ondernemers.Ook gaan de studentondernemers proberen of het mogelijk is dat hun bedrijven kunnen profiteren van de kennis die aanwezig is op de HG en de RuG. Zo zitten studenten die importeren uit het buitenland met vragen over belastingen, betrouwbaarheid van leveranciers en verzekeringen. Experts aan de onderwijsinstellingen zouden studenten hierbij kunnen ondersteunen. De starterscursus die momenteel wordt aangeboden op de Hanzehogeschool zien veel ondernemers als een goed begin. Ook wordt op dit moment een incubator gebouwd, die op het Zernikecomplex, waar HBO/WO studentbedrijven die uit hun jasje groeien tegen aantrekkelijke voorwaarden ruimte kunnen huren. De onlangs opgerichte stichting Studenterprise (www.StudEnterprise.nl) zal dit gebouw vanaf januari 2006 in beheer nemen en verdere initiatieven voor studentenondernemers in Groningen stimuleren en coà¶rdineren."De overheid geeft veel geld uit aan het stimuleren van het jonge ondernemersklimaat, maar dat blijft steken in allerlei projectgroepen. Met dit soort bijeenkomsten willen wij vanuit de jonge ondernemers concrete problemen en mogelijke oplossingen aandragen", zegt Theo Hoeksema, à©à©n van de initiatiefnemers. "Het kan beter van onderop komen, dan van bovenaf."

bron:Studenterprise