Nederlandse bouwers van zeeschepen kunnen
tot 20% subsidie krijgen op de kosten van vernieuwingen bij de bouw
of verbouw van schepen. Minister Van der Hoeven (EZ) trekt hiervoor
in 2007 19,5 miljoen euro uit. Voor de komende jaren is eenzelfde
bedrag beschikbaar. Minister Van der Hoeven kondigde de regeling
aan tijdens een werkbezoek in Gorinchem.

Met de subsidie kan de Nederlandse
scheepbouw de innovatievoorsprong handhaven en vergroten en de
positie verbeteren voor het verwerven van orders. Van der Hoeven
werkt met de regeling Europees beleid uit.

Nederlandse scheepswerven kunnen 20%
subsidie krijgen voor het innovatieve deel van het te (ver)bouwen
zeeschip. Subsidie is ook mogelijk voor innovaties in het
productieproces. Werven komen alleen in aanmerking als ze risico
lopen op technische of industriële mislukking.

De omzet van de Nederlandse scheepsbouw
bedroeg in 2005 2481 miljoen euro, geproduceerd door 85 werven.
Jaarlijks geven zij ongeveer 180 miljoen euro uit aan onderzoek en
ontwikkeling.

De Nederlandse scheepsbouw richt zich op
complexe schepen, variërend van baggerschepen en
passagiersschepen tot chemicaliëntankers. Deels gaat het
hierbij om eenmalige schepen. Nederland loopt hiermee voorop in
Europa.

Bron: EZ