De ministeries van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap stellen dit
jaar 15 miljoen euro subsidie beschikbaar om leren en werken te
stimuleren. Ook starten de ministeries de campagne
‘Ontwikkelen werkt’, waarbij radiospots het belang van
leren en werken onderstrepen. De spots verwijzen naar de website www.opleidingenberoep.nl
en het gratis informatienummer 0800 - 1618 waar op alle vragen over
leren en werken een antwoord is te krijgen.

Deze week gaat de Tijdelijke
stimuleringsregeling leren en werken 2007 van start. De regeling
stimuleert overheden, onderwijsinstellingen en ondernemers in de
regio om te komen tot een duurzame samenwerking en een
scholingsinfrastructuur. Met het geld kunnen trajecten worden
verwezenlijkt voor leren en werken, de zogenaamde duale trajecten,
en trajecten waarmee werknemers door hun ervaring sneller een
diploma kunnen halen. Het gaat daarbij om de erkenning van
verworven competenties ofwel EVC-trajecten. Voor beide trajecten
komen werknemers boven de 18 jaar en werkzoekenden boven de 23 jaar
in aanmerking. De trajecten moeten voor 31 december 2008 zijn
verwezenlijkt.

De twee ministeries hebben afspraken
gemaakt met regionale overheden, onderwijsinstellingen en
werkgevers om voor oktober 2007 20.000 extra EVC-trajecten te
realiseren. Tot nu toe is eenvijfde daarvan verwezenlijkt.
Daarnaast zijn er afspraken voor 15.000 extra duale trajecten.
Inmiddels combineren zo’n 7.000 volwassenen in een dergelijk
traject leren en werken. Beide trajecten zorgen ervoor dat
werknemers hun kennis op peil houden. Daardoor vergroten zij hun
kansen op de arbeidsmarkt. Voor werkgevers betekent het dat zij
over beter geschoold personeel beschikken, waardoor zij de
concurrentie beter aan kunnen. Bovendien is het bijvoorbeeld
vanwege de veiligheid nodig dat de werknemers over een bepaald
opleidingsniveau beschikken.

De ministers Plasterk en Donner en de
staatssecretarissen Aboutaleb en Van Bijsterveldt-Vliegenthart
hebben als start van de campagne ‘Ontwikkelen werkt’
vandaag het technisch bedrijf Strukton Railinfra bezocht. Strukton
houdt zich bezig met onderhoudswerkzaamheden aan het spoor en is
één van de grootste railinfraspecialisten in Europa.
Zij hebben met medewerkers van dit bedrijf gesproken die door hun
jarenlange werkervaring versneld een mbo-diploma hebben
gehaald.

bron:SZW