GroenLinks is blij dat minister Veerman zich wil verzetten tegen de Europese exportsubsidies op slachtvee. GroenLinks roept hem op om zich daar tijdens de aankomende Europese Landbouwraad actief voor in te zetten.

In antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks antwoordt minister Veerman van Landbouw dat hij binnenkort in Brussel met Denemarken zal pleiten voor het stoppen van subsidie op de export van slachtvee. GroenLinks is blij met deze toezegging. Ook stelt GroenLinks vast dat de minister in zijn antwoord "de problematiek rond het dierenwelzijn bij transport van levende runderen" erkent en daaraan toevoegt [mede daarom] "...acht ik het stimuleren stimuleren van de export van slachtrunderen naar derde landen - door het betalen van exportrestituties - niet langer acceptabel."

GroenLinks roept de minister echter op om op de komende landbouwraad ook actief de op korte termijn stoppen van exportsubsidie op fokvee te bepleiten. De minister staat open voor de discussie daarover zegt hij in zijn antwoord, GroenLinks wil dat hij deze discussie zelf ook start. Want ook bij transport van fokvee is sprake van veel onnodig dierenleed. De minister geeft in zijn antwoord toe bij de opsomming van alle verplichte controles "...deze omvangrijke controles kunnen misstanden echter nooit helemaal uitsluiten." Daarom moeten de subsidies op dierenleed onmiddelijk worden gestopt.

De Groene partijen hebben samen een Volksinitiatief gelanceerd over diertransporten. Levende dieren worden in Europa over lange afstanden getransporteerd. Dat gebeurt op beestachtige wijze. Dicht opeengepakt reizen miljoenen varkens jaarlijks meer dan 30 uur van Nederland naar Italië en Spanje. Bij aankomst worden ze vetgemest of geslacht, om als plakjes rauwe ham terug te keren naar Nederland. De dieren hebben zwaar te lijden onder die transporten. Wij willen daar een eind aan maken. Onze eis aan Europa is:

- geen diertransporten van meer dan 8 uur of 400 kilometer;
- adequate controle op de naleving van de regels ter bescherming van dieren tijdens veetransporten.

bron:GroenLinks