MKB-Nederland beschouwt de nieuwe
subsidieregeling voor vernieuwing van praktijkleren als een goede
eerste stap in de richting. Vandaag introduceerde minister Van der
Hoeven van Economische Zaken de regeling Beroepsonderwijs in
Bedrijf.

De komende vier jaar is er 50 miljoen euro
beschikbaar voor bedrijven die samen met scholen nieuwe manieren
van praktijkleren willen ontwikkelen. De vragende partij, het
bedrijfsleven, moet zo meer invloed krijgen op het onderwijs.
Hierdoor ontstaat, zo hoopt de minister, een betere aansluiting
tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

MKB-Nederland is blij met dit standpunt
van de minister. De mkb-organisatie heeft dit zelf al veel langer
uitgedragen. Bijvoorbeeld in de nota ‘Praktijkleren in het
mbo’ uit december 2006. In deze nota wordt in kaart gebracht
hoe leren in de praktijk optimaal ingericht kan worden en
verbeterd. Hierover is ook overleg met de koepel van regionale
opleidingencentra, de MBO Raad.

bron:MKB