Vier winkelgebieden en vijf bedrijventerreinen krijgen als eerste subsidie via de regeling Aanpak Urgente Bedrijvenlocaties. Dat heeft staatssecretaris Karien van Gennip van Economische Zaken bekendgemaakt. Het gaat om de winkelgebieden Utrecht Binnenstad, Amsterdam Zuid Oost, Rotterdam Charlois, Eindhoven (Haagdijk) en Groningen (Beijum) en bedrijventerreinen in Alkemade, Alphen aan den Rijn, Son en Breughel en Hellevoetsluis. Met de subsidies is een bedrag van  E 1,5 miljoen gemoeid. De subsidie bedraagt per project een derde van de subsidiabele kosten met een maximum van E 225.000. 

Winkelcentra kampen veelal met combinaties van diefstal, geweldsmisdrijven, inbraken, overlast en vernielingen, vaak veroorzaakt door een betrekkelijk kleine groep hangjongeren of drugsverslaafden. De projecten voorzien in beheersmaatregelen zoals extra toezicht, cameras, verlichting, preventieve maatregelen in en aan de objecten, aanpassingen van openbare ruimten soms aangevuld met opleiding en training. 
Bij bedrijventerreinen zijn inbraken en diefstallen in en uit gebouwen en in en uit autos en vrachtwagens het probleem. Soms worden personeel en klanten van de bedrijven het slachtoffer van geweldsmisdrijven en diefstallen. De projecten richten zich hier vooral op toezicht (waaronder cameras) en op beperking/beheersing van de toegang en in/uitgangen (hekken, slagbomen etc).  
 
De gebieden zijn op advies van een commissie van experts geselecteerd uit 23 ingediende aanvragen. Tot en met 2007 kunnen in totaal 50 bedrijventerreinen/winkelgebieden subsidie krijgen als zij een goed plan indienen. Op basis van de ervaringen met deze eerste tender zal Van Gennip locaties die willen inschrijven op een tweede tender extra ondersteunen bij het formuleren van een goede aanpak. Met het ontwikkelen van een handleiding, workshops, het verspreiden van good practices en procesbegeleiding op locatie wil zij de kwaliteit en de innovativiteit van de plannen verder verbeteren.  
De regeling Aanpak Urgente Bedrijvenlocaties vloeit voort uit het Actieplan Veilig Ondernemen, een gezamenlijk project van de ministeries van EZ, Justitie en Binnenlandse Zaken en van VNO-NCW, MKB-Nederland en het Verbond van Verzekeraars.  

bron:EZ