In totaal 22 projecten op het gebied van
gelijke kansen krijgen subsidie van het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. De subsidies worden verstrekt op grond
van een tijdelijke nationale subsidieregeling, waarvoor een miljoen
euro beschikbaar is. Per project is de subsidie maximaal 50.000
euro. Er waren 112 subsidieaanvragen. Het ministerie heeft de
regeling ingesteld vanwege het Europese jaar van Gelijke Kansen
voor Iedereen! (2007) Hiermee wil de Europese Commissie een einde
maken aan onderscheid en discriminatie, en de voordelen van een
gevarieerder personeelsbestand (diversiteit) benadrukken.

De 22 geselecteerde projecten kennen veel
variatie. Zo zijn er een ‘Culturele Diversiteitsdag’ en
projecten met werkvloergesprekken. Verder worden er onderzoeken
uitgevoerd naar onder meer (verborgen) discriminatie bij werving
van personeel. Een voorbeeld van een vernieuwend project om
diversiteit op de werkvloer te vergroten, komt van de CG-Raad
(Chronisch zieken en Gehandicapten raad). Deze gaat
personeelsfunctionarissen benaderen met een gedichtenbundel over
diversiteit en gelijke kansen. Daarbij gaat het niet alleen om
mensen met een handicap, maar ook om allochtonen, mensen met een
andere seksuele voorkeur of mensen die vanwege hun leeftijd minder
kansen hebben.

Voor meer informatie over de projecten en
de activiteiten in het kader van dit jaar: www.agentschapszw.nl

bron:SZW