Minister Donner van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid trekt ruim tien miljoen euro uit om het maken van
arbocatalogi te stimuleren. Werkgevers- en werknemersorganisaties
kunnen een subsidie krijgen van 50.000 euro als bijdrage in de
kosten voor het samenstellen van een arbocatalogus voor hun
branche.

Dat maakte de minister bekend bij de
presentatie van de brochure ‘Wat is een Arbocatalogus?’
van de Stichting van de Arbeid. Donner ontving het eerste exemplaar
van deze brochure, die vertegenwoordigers van werkgevers en
werknemers een handje wil helpen met het maken van zo’n
catalogus.

Sinds 1 januari 2007 is de herziene
Arbowet van kracht. Die biedt werkgevers en werknemers de
mogelijkheid om zelf in te vullen hoe ze in hun eigen sector
voldoen aan de wettelijke doelvoorschriften voor veilig en gezond
werken. Dat maatwerk wordt vastgelegd in een arbocatalogus.

De subsidie van 50.000 euro wordt
verstrekt als een arbocatalogus is afgerond en getoetst door het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

In 2007, 2008 en 2009 is er in totaal
10.650.000 euro aan subsidie beschikbaar.

bron:SZW