Staatssecretaris Van Hoof van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid heeft ruim drie ton subsidie toegekend aan
werkgevers en werknemers voor het opstellen van leidraden voor
veilig werken met chemische stoffen op de werkplek.

Vanaf 1 januari geeft de overheid nog maar
voor een beperkte groep stoffen aan wat de wettelijk toegestane
maximale concentratie ( publieke grenswaarde) is waaraan mensen
blootgesteld mogen worden, zonder dat hun gezondheid hier schade
van ondervindt. Het bedrijfsleven is zelf verantwoordelijk om voor
het merendeel van de gevaarlijke stoffen die het gebruikt
grenswaarden op te stellen (private grenswaarden). Zij kan hiervoor
terugvallen op de onderbouwing van de oude lijst met wettelijke
grenswaarden. Voor de overige stoffen moet zij zelf de onderbouwing
van de grenswaarden verzorgen.

De subsidie die de staatssecretaris nu
toekent, is bedoeld om leidraden te ontwikkelen waarmee veilige
grenswaarden en veilige werkwijzen kunnen worden opgesteld. Het
gaat om een eenmalige financiële steun, voor een
projectvoorstel dat de sociale partners zelf hebben ingediend en
waar zij zelf voor verantwoordelijk zijn.

De sociale partners hebben - via de SER -
bij verschillende bedrijven offertes aangevraagd voor het opstellen
van leidraden. Voorwaarde daarbij was dat de leidraden ook voor het
midden- en kleinbedrijf inzichtelijk, goed hanteerbaar en praktisch
moeten zijn. Bovendien moeten ze leiden tot veilige grenswaarden en
veilige werkwijzen. De keuze is uiteindelijk gevallen op een
consortium van bedrijven, dat de verschillende leidraden wil
combineren in een digitaal instrument dat ondernemers op internet
kunnen raadplegen.

bron:SZW