Minister Joop Wijn van Economische Zaken is voor een deel teruggekomen op zijn besluit om de subsidieregeling voor groene stroom te schrappen. Hij trekt 270 miljoen euro uit voor een overgangsregeling voor met name kleine agrarische bedrijven (co-vergistingsinstallaties). Wijn heeft dat maandag per brief aan de Tweede Kamer laten weten. De minister stelt ook 70 miljoen euro beschikbaar om ondernemers schadeloos te stellen die kosten hebben gemaakt om voor een zogeheten MEP-subidie in aanmerking te komen. Hij had dat al eerder beloofd.

Wijn maakte enkele weken terug plotseling een einde aan de MEP-regeling, omdat de doelstelling om in 2010 9 procent van de stroom duurzaam op te wekken ook gehaald wordt zonder nieuwe projecten te financieren. Een Kamermeerderheid was het hiermee oneens en nam vorige week een motie aan waarin Wijn werd opgeroepen met een overgangsregeling te komen. Na bespreking in het kabinet toont Wijn zich hiertoe bereid. De overgangsregeling is met name bedoeld voor het opwekken van biogas door vergisting van mest en maïs. Wijn geeft in de Kamerbrief ook aan dat hij niets voelt voor het volledig in stand houden van de MEP-regeling, omdat dit grote financiële gevolgen heeft
 

bron:VROM