Het ministerie van Economische Zaken gaat het subsidiebeleid voor ondernemers grondig moderniseren. Zo worden 26 uiteenlopende ondersteunende instrumenten teruggebracht tot circa 7 regelingen.

 

Dat schrijven minister Brinkhorst en staatssecretaris Van Gennip (beiden EZ) in hun notitie 'Sterke basis voor topprestaties, vernieuwde EZ-instrumenten voor ondernemers'. De notitie is naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het doel van het beleid is dat ondernemers sneller en eenvoudiger met informatie en financiële steun van de overheid aan de slag kunnen. Ook moet het Nederlandse bedrijfsleven prikkels krijgen om tot topprestaties te komen. Dat is nodig voor een duurzame economische groei, volgens de bewindslieden.

In de notitie wordt het aantal regelingen fors verminderd: 26 uiteenlopende instrumenten worden teruggebracht tot circa 7 overzichtelijke regelingen. Geld wordt gerichter ingezet en er komt meer maatwerk in overleg met het bedrijfsleven. Ook komen er minder loketten die beter doorverwijzen, zodat ondernemers makkelijker de weg naar kennis en kapitaal kunnen vinden. Daarnaast worden de administratieve lasten voor ondernemers verder aangepakt.

bron:EZ