(Persbericht) Almere, 13 oktober 2011 65,8 procent van werkzoekend en werkend Nederland is het met elkaar eens: successen op het werk moeten benoemd en gevierd worden. Daarentegen blijkt aandacht voor persoonlijke gebeurtenissen aanzienlijk minder relevant. Slechts 2,5 procent van de ruim 4.000 respondenten geeft aan dit een heel belangrijke gewoonte te vinden. Deze resultaten komen naar voren uit grootschalig onderzoek van Unique waarin werd onderzocht wat een werkgever aantrekkelijk maakt.

Andere gewoontes die hoog scoren op het gebied van interpersoonlijk contact op kantoor zijn: dat de deuren van de leiding altijd open staan en dat iedereen elkaar met voornaam mag aanspreken. Deze gewoontes worden gezien als een belangrijk onderdeel van de bedrijfscultuur. Eerder onderzoek toont aan dat sfeer en cultuur bepalend is voor het werkplezier van medewerkers.

Raymond Puts, algemeen directeur bij Unique zegt hierover: à¢â‚¬Å“In ons onderzoek naar aantrekkelijk werkgeverschap brengen we in kaart welke gewoontes het meest op prijs wordt gesteld. Successen vieren en benoemen is bijzonder belangrijk gebleken, dat staat buiten kijf. Het is goed als werkgevers zich daarvan bewust zijn. Echter wil ik het belang van ´aandacht voor persoonlijke gebeurtenissen‘˜ niet uitvlakken. 2,5 procent van Nederland heeft aangegeven dit heel belangrijk te vinden, maar 27,4 procent heeft deze gewoonte aangeduid als belangrijk. Samen kom je op bijna een derde van Nederland en dat is alsnog een aanzienlijk deel.à¢â‚¬

De mate waarin de bedrijfscultuur past bij de mentaliteit van de medewerker bepaalt de klik tussen beide. à¢â‚¬Å“Om een goede match te realiseren, brengen we de cultuur van een organisatie in kaart met de CultureScan en onze kandidaten doen de Mentalitytest. Hierdoor is de kans op een succesvolle en langdurige samenwerking nog groterà¢â‚¬, aldus Puts.

MKB Marktmonitor: Nieuwe Tijden
Het onderzoek onder werknemers en werkzoekenden is een aanvullend onderzoek op de MKB Marktmonitor 2011. Unique is momenteel bezig met het veldwerk voor de MKB Marktmonitor 2011 die zich dit jaar richt op aantrekkelijk werkgeverschap in Nieuwe Tijden. Deze Nieuwe Tijden hebben betrekking op het voorzichtige herstel van de economie, de opkomst van social media en het benodigde aantrekkelijk werkgeverschap door de verwachte krapte op de arbeidsmarkt. Deelnemende organisaties ontvangen een maatwerkrapport met een uitgebreid advies over het creëren van aantrekkelijk werkgeverschap met een benchmark naar regio en branche en de (voor hen relevante) respons uit het kandidatenonderzoek. Tot slot wordt alle input in het MKB Marktmonitor 2011 onderzoeksrapport samengevat, dat in januari 2012 wordt verwacht.

Werkgevers die aan het onderzoek mee willen doen, kunnen zich nog aanmelden via www.unique.nl/marktmonitor.