Het succesvolle fietsproject van Regiopolitie Groningen heeft inmiddels landelijke navolging gekregen. In de regio’s Amsterdam-Amstelland, Fryslan, Utrecht, Gelderland-Zuid en Zaanstreek en Waterland gaat men op soortgelijke wijze aan de slag om gestolen fietsen op te sporen.

Een jeugdagent van basiseenheid Centrum zette het fietsproject in Groningen op. Het afglijden van jongeren begint namelijk doorgaans met het plegen van lichte vergrijpen, zoals fietsdiefstal is. De politieman ontwikkelde een praktische methode om vooral duurdere gestolen rijwielen op te sporen. Hierbij wordt op specifieke kenmerken gelet. Als bijvoorbeeld het originele slot is verwijderd, het handelaarsembleem mist en ook nog eens een jonge persoon op een dure damesfiets zit, is de kans groot dat de fiets  gestolen is.
Heling
De afgelopen twee jaar werden meer dan 1000 fietsen in Groningen opgespoord. Deze fietsen vertegenwoordigen een waarde van een half miljoen euro. In de meeste gevallen werd het rijwiel teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. De aangehouden verdachten kregen meestal een proces-verbaal voor diefstal of heling. Vaak werd de fiets voor weinig geld van onbekenden of een verslaafde gekocht en maakten de verdachten zich zodoende schuldig aan heling.
De jeugdagent heeft de afgelopen periode met twee buurtagenten diverse presentaties en demonstraties gegeven in andere politiekorpsen. Zo demonstreerden de Groningse dienders onder meer in Nijmegen hun kunde: binnen een uur werden drie gestolen fietsen opgespoord en twee verdachten aangehouden. In Nijmegen gaan nu vier politieagenten zich structureel bezighouden met het project fietsdiefstal.
Integrale aanpak
Regiopolitie Groningen, de gemeente Groningen, de fietsbranche en Veiligheidszorg Groningen (VG) zijn al enkele jaren op integrale wijze bezig met het bestrijden van fietsendiefstallen De verwachting is dat aan de hand van de Siardaanse methode het aantal opgespoorde fietsen en het aantal aangehouden verdachten verder zal stijgen. Dit omdat de Siardaanse methode in alle basiseenheden in Groningen en Haren zal worden ingevoerd. Een tweede maatregel is de intensivering van de controle op de registers van handelaars in tweedehands fietsen. De buurtagenten zullen samen met gemeentelijke toezichthouders Bijzondere Wetten deze controles voor hun rekening nemen. Verder zullen enkele digitale middelen, zoals een zakcomputer of tien taglezers, worden ingezet om de fietscriminaliteit optimaal te kunnen bestrijden. Stadswachten van VG zullen vervolgens met een taglezer gestolen fietsen gaan opsporen. Ook zal de gemeente Groningen meer bewaakte rijwielstallingen gaan plaatsen om zo het fietsparkeren beter te faciliteren. Op deze manier geven bovenstaande organisaties handen en voeten aan een integrale aanpak van de fietscriminaliteit in Groningen.
Aangifte doen heeft zin
Met enige regelmaat toont Regiopolitie Groningen aan dat aangifte doen zin heeft. Toch gebeurt het nog te vaak dat van aangetroffen fietsen (bij helers en dieven) geen aangifte is gedaan. Door speurwerk achterhaalt de politie soms nog de rechtmatige eigenaar. Zo heeft een 42-jarige vrouw uit Haren eind december vreemd opgekeken toen de politie haar gestolen fiets terugbezorgde. Haar onafgesloten damesfiets was twee weken eerder vanaf de Rijksstraatweg in Haren weggenomen. Tien dagen later controleerde de politie een 15-jarige jongen uit Groningen op de damesfiets. Al snel bleek dat hij de fiets voor 10 euro geheeld had. Van de fietsdiefstal was echter geen aangifte gedaan. Met de hulp van de fietsfabrikant werd vastgesteld dat het rijwiel in oktober 2003 was verkocht aan de 42-jarige Harense. De vrouw kon verbaasd haar fiets in ontvangst nemen. Zij deed alsnog aangifte van de diefstal. Kortom: aangifte doen heeft zeker zin.
 
bron:Politie Groningen