De overheid is erin geslaagd door
samenwerking op het gebied van Informatie- en
Communicatietechnologie (ICT) tien tot vijftien miljoen euro te
besparen. Dit bedrag werd ‘verdiend’ op een
totaalbedrag aan uitgaven van 70 miljoen euro.

Dat is de opbrengst van het project
Europees Aanbesteden Samenwerking ICT (EASI) onder leiding van het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het project dat in
februari dit jaar is begonnen, is daarmee succesvol afgesloten. Aan
het project namen zes ministeries en 31 andere overheidsdiensten
deel.

De voordelen werden behaald door
gezamenlijke Europese aanbesteding van ICT-middelen voor
bijvoorbeeld werkplekken, rekencentra en netwerken. Dankzij het
project is een interdepartementaal netwerk ontstaan dat dagelijks
kan worden gebruikt. Ook zijn er blijvend betere
samenwerkingsmogelijkheden. Gezamenlijk beheer van ICT-middelen is
dankzij het project gemakkelijker geworden. De huidige
beheersstructuur blijft zeker vier jaar bestaan. Na die periode kan
opnieuw worden besloten tot gezamenlijke aanbesteding.

Plaatsvervangend secretaris-generaal Peter
Hennephof van het ministerie van SZW, verantwoordelijk voor het
project EASI, is enthousiast over het slagen van het project.
“We zijn erin geslaagd de rijksdienst weer een beetje
efficiënter en beter te maken met deze
aanbesteding”.

bron:SZW