De politie heeft zaterdag met de Stichting
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) een bijzonder
succesvolle alcoholcontrole gehouden. Door de politie werden 545
blaastesten afgenomen, waarvan drie bestuurders onder invloed
bleken. De SWOV had aan zeventig bestuurders medewerking gevraagd.
In 67 gevallen werd hieraan voldaan. De controles werden verricht
op het Emmaviaduct, de Hereweg, het Damsterdiep en de
Griffeweg.

Een 21-jarige beginnende bestuurder uit
Schildwolde liep op het Emmaviaduct tegen de lamp. De Schildwolder
had 0,15 promille in zijn bloed. De Schildwolder was volgens eigen
zeggen al twee keer bekeurd voor snelheidsovertredingen. De
jongeman moet vanwege de opgelopen strafpunten opnieuw zijn
rijexamen gaan halen. Een 26-jarige automobilist uit Zuidlaren liep
op de Hereweg tegen de lamp. Hij bleek na de ademanalysetest 1,6
promille in zijn bloed te hebben. De Drent moest zijn rijbewijs
inleveren. Ten slotte bleek een 42-jarige taxichauffeur uit
Groningen op het Damsterdiep te diep in het glaasje te hebben
gekeken. De man had 0,9 promille alcohol in zijn bloed. Volgens
eigen zeggen had de taxichauffeur slechts zes halve liters bier
gedronken. Bovendien was hij net met zijn dienst begonnen. De
Stadjer kreeg ten slotte een bestuurlijke boete, omdat hij de
gegevens over de rijtijden niet had ingevuld.

Andere overtredingen

Verder probeerde een 44-jarige
automobilist uit Groningen de alcoholcontrole op de Griffeweg te
ontlopen door van rijrichting te veranderen. Een motorrijder wist
de Stadjer alsnog te controleren. De auto bleek niet te zijn
gekeurd. Bovendien moest de bestuurder nog een boete van ruim 45
euro betalen. Hij betaalde de boete. Een 41-jarige automobilist
probeerde bij het naderen van de controle alsnog zijn gordel om te
doen. Dat lukte hem nog net, maar een bekeuring van 75 euro voor de
gordel kon hij niet meer voorkomen. De Stadjer werd zo boos dat hij
met piepende banden wegreed en zich niet hield aan de
rijstrookindeling. Het verkeersgedrag van de man resulteerde in een
tweede bon. In totaal werden er tijdens de controles elf
bekeuringen uitgedeeld.

Wetenschappelijk onderzoek

Het wetenschappelijke onderzoek van de
SWOV werd verricht door verpleegkundigen en een medewerker van het
Nederlands Forensisch Instituut. Op vrijwillige basis werd aan
bestuurders gevraagd om mee te werken aan het onderzoek naar het
gebruik van verdovende middelen en medicijnen. Van 70 bestuurders
werd de medewerking gevraagd. Slechts drie bestuurders (5%)
weigerden mee te werken. De 67 bestuurders die wel meewerkten,
kregen een geldelijke beloning. De deelnemers moesten of een
bloedproef of een speekseltest ondergaan. In 56 gevallen werd bloed
afgestaan en 18 bestuurders lieten speeksel afnemen. Sommige
bestuurders gaven zowel speeksel als bloed af. Het aantal
bloedtesten en het aantal afgenomen testen ligt ruim boven het
landelijke gemiddelde. Zowel de politie als de SWOV zijn bijzonder
tevreden over de onderlinge samenwerking, het resultaat en de
gekozen locaties.

bron:Politie Groningen