XCJ reclameproductie gaf de eerste aanzet voor een regelmatig terugkerende Borrel voor creatief Apeldoorn: “De Borrelnood”.

Frank van der Meulen directeur van XCJ reclameproductie over de Borrelnood:

“We constateerde een gebrek  aan een regelmatig samenkomen van Apeldoornse creatieven, dit vonden we een Nood en deze Nood ledigde  we met de Borrelnood

Een regelmatig terugkerende borrel (elke  derde vrijdag van de maand) voor Creatief Apeldoorn in de ruimste zin van het woord, reclamebureaus, studio’s, ontwerpers, vormgevers, fotograven opdrachtgevers, producenten e.d. Die in een ongedwongen sfeer ideeën, kennis, ervaringen en wat al niet meer kunnen  uitwisselen.

XCJ reclameproductie gaf de eerste aanzet voor een regelmatig terugkerende Borrel voor creatief Apeldoorn: “De Borrelnood”.

Frank van der Meulen directeur van XCJ reclameproductie over de Borrelnood:

“We constateerde een gebrek  aan een regelmatig samenkomen van Apeldoornse creatieven, dit vonden we een Nood en deze Nood ledigde  we met de Borrelnood

Een regelmatig terugkerende borrel (elke  derde vrijdag van de maand) voor Creatief Apeldoorn in de ruimste zin van het woord, reclamebureaus, studio’s, ontwerpers, vormgevers, fotograven opdrachtgevers, producenten e.d. Die in een ongedwongen sfeer ideeën, kennis, ervaringen en wat al niet meer kunnen  uitwisselen.

Niet geplaatst in hokjes want creatieven denken niet in hokjes, het is dus geen fotograven-borrel, geen reclameborrel, het is een samenkomen van creatieven én belangstellende in de ruimste zin van het woord. Gezien de opkomst én de reacties bleek dit een goed ingevuld concept en een juiste invulling van een behoefte bij creatief Apeldoorn.

De eerste Borrelnood van vrijdag 20 juni in het Loca Amstel Foodcafé bleek enorm succesvol, voor een eerste keer een geweldige opkomst en een goed en leuk gemêleerd gezelschap.

Hier ontmoette wij (en wij niet alleen) nieuwe mensen, bestaande en nieuwe contacten, oude relaties en goede bekende.  Ondanks het feit dat de Borrelnood van 17:00 tot 21:00 duurde,  bleven een aantal tot ver na middernacht.”

 

XCJ reclameproductie gaf slechts de aanzet, de bedoeling is nu dat de Borrelnood verder gedragen gaat worden door Creatief Apeldoorn. En wie kan dat nu beter dan creatief Apeldoorn?

De verspreiding van de eerste Borrelnood kaarten en stickers heeft XCJ reclameproductie belangeloos en voor eigen rekening gedaan. In samenwerking met een aantal van haar freelance vormgevers en met hulp van de VDA groep, die de productie van de “De Borrelnood kaarten” voor de eerste 4! edities voor haar rekening nam. Deze kaarten kunnen weer als onderdeel van de promotie voor de opvolgende edities gebruikt worden en opgehaald worden bij XCJ reclameproductie op de Prof. Röntgenstraat 8 in Apeldoorn  of bij Loca Amstel foodcafé op de hoofdstraat 204.

(Wil je de kaarten ophalen bij XCJ? Even bellen of mailen van te voren.) 

Meer informatie over De Borrelnood? Wil je zelf iets maken heb je logo’s nodig of ideeën voor de volgende Borrelnood op vrijdag 18 Juli 2008 bel, mail, fax, sms, msn, hyves kwebbel met/naar/door of via :

 

XCJ reclameproductie

Frank  van der Meulen

Prof. Röntgenstraat 8

7311 AM Apeldoorn

Tel. 055-5786129

Fax. 055-5265707

Mob.06-22406476

 

www.xcj.nl

www.ditmoetjegezienhebben.nl

[email protected]

 

http://frank-xcj.hyves.net/

 

Direct naar de Borrelnood:

[email protected]

http://de-borrelnood.hyves.net

 

Of beter nog:  DOE IETS!

 

 

Voor de duidelijkheid:

 

Op  het gebruik van logo’s, beeldmaterialen en het verspreiden en aanpassen van berichten en informatie over en van de Borrelnood zijn geen rechten voorbehouden. Alles mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in allerlei vormen of op wat voor wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, Schriftelijke toestemming van de Borrelnood is daarvoor niet nodig