(Persbericht) Best practices-oplossing van myBrand ondersteunt moderniseringsslag

Nijmegen/Geertruidenberg, 13 september 2010 Woningcorporatie Talis heeft onlangs een nieuw SAP-systeem in gebruik genomen, geïmplementeerd door SAP-dienstverlener myBrand. Het oude systeem, dat was ingericht door een andere IT-dienstverlener op basis van een template, beantwoordde niet aan de verwachtingen. De nu gerealiseerde oplossing is geënt op brancheoverstijgende, generieke best practices en sluit beter aan bij de transformatie die Talis ondergaat van corporatie oude stijl naar corporatie nieuwe stijl. Het veranderingsproces is begeleid door Move Beyond, een zusterbedrijf van myBrand, gespecialiseerd in project(portfolio)- en verandermanagement.

De transformatie bij Talis werd ingegeven door de wens om klantgerichter en efficiënter te gaan werken. Ook maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving speelden daarbij een rol. Om deze koerswijziging te kunnen doorvoeren, moest Talis het vertrouwde denken vanuit de afdelingen loslaten en vanuit ´end-to-end‘˜ bedrijfsprocessen gaan denken. Het eerder geïmplementeerde SAP-systeem berustte op een template dat nog was afgestemd op de afdelingsgerichte wijze van werken en paste niet bij de nieuwe, procesgerichte koers die Talis voorstond. Vandaar dat de corporatie besloot tot een herimplementatie over te gaan.

myBrand kreeg opdracht om het nieuwe SAP-systeem bij Talis te implementeren. De SAP-dienstverlener droeg op dat moment al (mede) zorg voor het functioneel beheer van het oude SAP-systeem. De kennis die myBrand tijdens deze beheerwerkzaamheden had opgebouwd van de bedrijfsprocessen bij de corporatie à©n de goede naam van het bedrijf wat betreft de oplevering van complexe projecten waren voor Talis redenen om myBrand ook de implementatie van het nieuwe SAP-systeem te laten verzorgen (inclusief het functioneel applicatiebeheer).

Dit nieuwe SAP-systeem is niet alleen gestoeld op de bedrijfsprocessen van Talis, maar ook op soortgelijke processen bij klanten uit geheel andere branches. De inrichting van deze best practices-oplossing in nauwe samenwerking met zusterorganisatie Move Beyond en Talis begon in februari 2009 en werd afgerond in februari 2010. De eerste concrete resultaten zijn inmiddels zichtbaar. Zo is het incassoproces aanmerkelijk versoepeld, waardoor huurders minder kans lopen met onnodige huurachterstanden geconfronteerd te worden, en is de afhandeling van onderhoudsorders duidelijk versneld. Talis is nu bezig met de verdere optimalisatie van het systeem.

Mark Hut, Manager Financiën, Control & ICT bij Talis: "Voor de herimplementatie wilden wij onze werkprocessen inrichten binnen de mogelijkheden van SAP Standaard-functionaliteit, zonder daarbij concessies te doen aan onze strategische doelen. Dat vroeg om een partner die zowel kennis had van onze processen als van de mogelijkheden van SAP. myBrand heeft ons de benodigde inhoudelijke begeleiding geboden en ons als organisatie goed ondersteund in het bijbehorende veranderingstraject.à¢â‚¬

Over Talis
Talis is met 15.000 verhuurbare eenheden een van de grotere woningcorporaties in Nijmegen en Wijchen. De woningcorporatie biedt steun aan mensen die op de woningmarkt vooruit willen, maar voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit omdat zij beperkt worden door hun inkomen of omdat zij sociale, fysieke of mentale beperkingen hebben. Talis doet dit door te zorgen voor goede, passende woningen en goed functionerende wijken. De woningcorporatie werkt daarom intensief samen met zorg- en welzijnsinstellingen en met de gemeenten Nijmegen en Wijchen. Tevens worden afspraken gemaakt met andere maatschappelijke partners zoals onderwijsinstellingen en de politie. Niet in de laatste plaats betrekt Talis de bewoners erbij. Duurzame wijkontwikkeling doe je immers met elkaar. Bij alle keuzes die Talis maakt, wordt continu gezocht naar een goede balans tussen sociaal investeren en verantwoord ondernemerschap. Voor meer informatie: www.talis.nl

Over myBrand
myBrand biedt SAP-diensten op het gebied van advies, implementatie, support en exploitatie. De integrale SAP-dienstverlener combineert een brede kennis van zaken met een pragmatische aanpak en veel ervaring en richt zich vooral op de corporate midmarket. myBrand werd opgericht in 2004 en heeft vestigingen in Geertruidenberg en Oegstgeest. Er werken ongeveer 140 mensen. Voor meer informatie: www.mybrand.nl

Contactpersonen voor de pers:
myBrand
Seger Theuns
Tel. +31 (0)162 571 535
[email protected]

The Communication Force
Nanda Bechtholt
Tel. +31 (0)23 56 56 850
[email protected]