Amersfoort/Arnhem, 19 januari 2005 - NedStack Fuel Cell Technology en
Akzo Nobel Base Chemicals melden de succesvolle start en exploitatie
van een PEM -brandstofcelsysteem in Akzo Nobels kleine proeffabriek
voor chloorelektrolyse. De gemeten elektrische efficiency van de
brandstofcellen in deze 'praktijksituatie' bedraagt 61,8%. De
installatie en exploitatie van de proeffabriek is de eerste stap in de
ontwikkeling van een 50 MW-centrale met brandstofcellen. De
proeffabriek wordt gebouwd in Rotterdam.
 
 
De chloorproeffabriek van Akzo Nobel produceert chloor via het
membraanelektrolyseproces. Met dit proces worden chloor en natronloog
als hoofdproducten en waterstof gemaakt. NedStack heeft
PEM1brandstofcellen geïnstalleerd die het waterstof, dat in de fabriek
wordt geproduceerd, omzetten in elektrische stroom. Deze door
brandstofcellen gegenereerde stroom wordt in dezelfde proeffabriek weer
gebruikt voor het elektrolyseproces.   
 
NedStack is begonnen met de productie van een tweede
brandstofcelmodule. Deze module krijgt  een piekvermogen van 200
kWe en wordt naar verwachting halverwege 2005 geïnstalleerd in de
productiefabriek van Akzo Nobel in Rotterdam. Een
elektriciteitscentrale met brandstofcellen zal de waterstof benutten
die wordt geproduceerd in de grote chloorelektrolysefabriek. Die
fabriek maakt op zijn beurt weer gebruik van de energie die wordt
opgewekt door de brandstofcellen. Op die manier kan een substantiële
vermindering van het netto-energieverbruik worden gerealiseerd.  
 
De voorlopige specificaties voor de elektriciteitscentrale met
brandstofcellen zijn: 50 MW nominale vermogen, 200 MW
brandstofcelpiekvermogen, 60% elektrische efficiency, nul procent
uitstoot, 40.000 uur operationele tijd met brandstofcellen zonder
onderhoud.  
 
Tijdens het project zullen NedStack en Akzo Nobel een 200 kW
brandstofcel systeem bouwen om de realiseerbaarheid te bewijzen, de
betrouwbaarheid te testen en de energiecentrale met brandstofcellen op
daadwerkelijke grootte te ontwerpen. Het Ministerie van Economische
Zaken ondersteunt de ontwikkeling binnen het kader van het
EdI(Energiebesparing door Innovatie)-programma.  
 
NedStack fuel cell technology BV is producent van geavanceerde
PEM-brandstofcellen. Deze PEM-brandstofcellen worden ontwikkeld en
geproduceerd voor personenauto's en het openbaar vervoer, voor
warmtekrachtcentrales en voor verscheidene draagbare
brandstofceltoepassingen. NedStack maakt voor haar producten gebruik
van de eigen gepatenteerde technologie. De onderneming heeft een eigen
ontwikkelingscentrum en een productielocatie in Arnhem.  
 
Akzo Nobel is een internationale onderneming met activiteiten op het
gebied van farmaceutica, verven en lakken, en chemicaliën. Akzo Nobel
Base Chemicals is een belangrijke producent van chloor- en
alkaliproducten en verscheidene derivaten. De producten worden
toegepast in glas, in de chemische industrie en bij de productie van
wasmiddelen,  pulp- en papier en kunststoffen. De belangrijkste
productielocaties bevinden zich in Delfzijl, Hengelo en Rotterdam, in
Bohus en Skoghall (Zweden), en Ibbenbà¼ren en Bitterfeld (Duitsland).
 

Bron: AKZO NOBEL CHEMICALS BV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular