Amsterdam 25 maart 2005 Wakker Dier heeft bij Super de Boer EKO eieren
en Scharrelplus eieren met legbatterijtypische sporen (draadgaassporen
achtergebleven op het ei, te zien onder UVlicht) aangetroffen. Super de
Boer heeft na melding direct laten weten alle eieren van deze twee
merken terug te halen uit alle 725 supermarkten en deze aan nader
onderzoek te onderwerpen. Super de Boer volgt hiermee de supermarkten
Albert Heijn, Deen en Dekamarkt die eerder deze week de verdachte
eieren uit de handel haalden. C1000 en VOMAR blijven echter hun
verdachte eieren verkopen.

Wakker Dier is verheugd te vernemen dat Super de Boer haar
verantwoordelijkheid neemt en haar klanten wil garanderen dat zij
uitsluitend diervriendelijke eieren bij haar supermarkten kunnen kopen.
Ook juicht de stichting het toe dat het Centraal Bureau
Levensmiddelenhandel (CBL) naar aanleiding van Wakker Diers
eieronderzoek heeft laten weten dat zij strengere controles en sancties
wil voor de eiersector. Het onderzoek toont aan dat de zelfregulering
en controle onvoldoende funktioneren. Aanvullende paas-eicontroles van
Wakker Dier toonden aan dat de problemen met eieren die
batterijtypische sporen bevatten en ten onrechte als scharrel- en vrije
uitloopeieren verkocht worden, veel groter zijn dan werd aangenomen.
Ging het eerst om eieren bij Albert Heijn en de Superunie-leden Deen en
Dekamarkt, die inmiddels uit de schappen verdwenen zijn, controles op
woensdag en donderdag hebben geleerd dat er ook grote twijfels zijn
over de diervriendelijke herkomst van eieren bij Super de Boer, C1000
en Superunie-lid VOMAR. Super de Boer heeft Wakker Dier vandaag laten
weten alle verdachte eieren per direct uit de schappen te halen. De
verdachte eieren van C1000 en Superunie-lid VOMAR worden echter nog
steeds verkocht.

Klokkenluiders uit de sector hebben Wakker Dier gemeld dat de week voor
pasen (een absolute topweek in de eierverkoop) zich het meest leent
voor malversaties. Het aantal verdenkingen is inmiddels zo groot dat de
capaciteit van het Controlebureau Pluimvee en Eieren (CPE) ontoereikend
is voor tijdige contra-expertise. Juist het gebrek aan controle en
handhaving werkt het gesjoemel met eieren in de hand. Superunie heeft
tegenover de stichting erkend dat de controle moet worden verbeterd.
Wakker Dier wil dat verdachte eieren onmiddellijk worden teruggehaald.
Temeer daar het IKB eierkeurmerk dit ondubbelzinnig voorschrijft.

Wakker Dier is buitengewoon teleurgesteld in de eiersector, de
keurmerken en in het gebrek aan de controle en handhaving van de
overheid daarop. Omdat de supermarktketens C1000 en VOMAR niet bereid
waren hun verdachte eieren voor pasen terug te halen, heeft Wakker Dier
diervriendelijke consumenten opgeroepen deze winkels tijdens de
paasinkoop te mijden. Het eieronderzoek van Wakker Dier zal ook na
pasen worden voortgezet.

Bron: Stichting Wakker Dier