De superwinsten van Shell, Exxon Mobil en
de Nederlandse overheid blijven voortwoekeren. Door te hoge
gasprijzen steken deze partijen dit jaar samen ruim 1 miljard euro
extra in hun zak. LTO Glaskracht en Productschap Tuinbouw (PT)
hekelen dan ook de machteloze positie van de toezichthouders op de
energiesector, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de
Directie Toezicht Energie (DTe).

NMa en DTe blijken niet in staat te zijn
een einde te maken aan de ondoorzichtige wijze waarop GasTerra
(voorheen Gasunie) de aardgasprijs verhoogt. Hierdoor betalen
consumenten en bedrijven in 2007 gemiddeld drie cent te veel per
kuub gas wat overeenkomt met ruim 1 miljard euro. Het kost de
tuinbouw alleen al 120 miljoen euro extra. LTO Glaskracht en PT
stellen dat GasTerra haar machtspositie misbruikt en dat het
ministerie van EZ hiermee instemt. Shell, Exxon Mobil en overheid
zien als aandeelhouders van GasTerra hun inkomsten vervolgens fors
toenemen, zoals onder meer blijkt uit de vandaag bekend gemaakte
winstcijfers van Shell.

In juli 2006 dienden LTO Glaskracht en PT een klacht in bij de NMa
over de economische machtspositie van GasTerra. Deze klacht werd
ondersteund door Consumentenbond en FME-CWM. Tot dusver bleef
reactie uit. Ook het resultaat van aangekondigd DTe-onderzoek naar
de grote winsten van energiebedrijven in de eerste helft van 2006
laat - ondanks toezeggingen van de DTe - nog steeds op zich
wachten. Volgens de organisaties lijkt het erop alsof het
ministerie van EZ de toezichthouders bij deze dossiers aan het
lijntje houdt.

Fusie Essent/Nuon ongunstig

Een andere tegenslag voor de gasafnemers is de ophanden zijnde
fusie tussen Essent en Nuon. Deze moloch heeft direct tweederde van
de Nederlandse (laagcalorische) gasmarkt in handen. Samen met
GasTerra kan deze energiereus de monopolistische aardgasketen nog
sterker maken.

bron:Productschap tuinbouw