Op initiatief van sc REMO uit Den Haag
hebben diverse Surinaamse verenigingen de koppen bij elkaar
gestoken om te komen tot een scheidsrechtersopleiding. Toparbiters
Dick Jol en Raymond van Meenen gaven maandagavond nadere
uitleg.

Het was een drukte van jewelste in het
clubgebouw van REMO op het sportcomplex ‘De Verademing’
in Den Haag. Velen waren afgekomen op de instructie die de betaald
voetbal scheidsrechters Jol en Van Meenen gaven over de
scheidsrechtersopleidingen.

De verenigingen sc REMO, TAC ’90,
Toofan, Jai Hanuman, Wanica Star, Neta Dall en De Ster zijn op
bestuurlijk niveau tot de conclusie gekomen dat zo’n
scheidsrechtersopleiding tot meerdere doelen leidt. Eén
daarvan is de participatie van ouders bij de club te bevorderen.
Vooral wedstrijden van de jongste jeugd zouden moeten worden
gefloten door oudere jeugd, maar ook door enthousiaste vaders en/of
moeders. Deze krijgen daardoor meer begrip voor de
(verenigings-)scheidsrechters en reageren dan genuanceerder op hun
beslissingen.

De deelnemende verenigingen hopen op
termijn weer te kunnen beschikken over nieuwe - door de KNVB
opgeleide - scheidsrechters.

bron:KNVB