Recordontneming in Rotterdam - Een 40-jarige Surinamer moet 12,1
miljoen euro die hij met drugssmokkel en -handel heeft verdiend,
betalen aan de staat. De man werd in 2000 veroordeeld tot 12 jaar cel
voor de drugstransporten. Maandag deed de rechtbank in Rotterdam
uitspraak in de door het Openbaar Ministerie ingestelde
ontnemingsvordering. De ontneming is de hoogste ooit in Rotterdam.

Het OM had het door de man wederrechtelijke genoten voordeel berekend
op 17,5 miljoen euro, uitgaande van ruim 900 kilo cocaïne. De rechtbank
is het daar mee eens, maar heeft het genoten voordeel maar voor 80
procent toegerekend aan de 40-jarige. Op het bedrag is verder nog een
korting van 5 procent vanwege het tijdsverloop toegepast, en een bedrag
van 500.000 dollar in mindering gebracht dat al bij een geldkoerier in
beslag was genomen.

De man gaf leiding aan een groep die zich bezighield met drugssmokkel
naar Rotterdam. In 1998 werd de groep opgerold. De rechtbank in
Rotterdam veroordeelde de man tot negen jaar cel en een boete van
350.000 gulden. Het OM ging van deze uitspraak in beroep, waarna het
gerechtshof in Den Haag de man in 2000 veroordeelde tot 12 jaar cel.

Zie ook dit artikel inzake Jerrel B.

Bron: Openbaar Ministerie